Bebek İsimleri

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
116 sonuç bulundu.
Z
Zabit
Subay.
Zade
1. Evlat, oğul. 2. Dürüst, doğru adam.
Zafer
1. Amaca ulaşma, başarma. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.
Zafir
Zafer kazanan, üstün gelen.
Zafire
Zafer kazanan, üstün gelen.
Zağnos
Bir tür doğan kuşu.
Zahide
Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu.
Zahir
1. Parlak, açık, belli. 2. Dış görünüş, dış yüz. 3. Coşmuş, taşkın.
Zahire
1. Parlak, açık, belli. 2. Dış görünüş, dış yüz. 3. Coşmuş, taşkın.
Zahit
Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu.
Zaide
Artan, artıran.
Zaik
Tadıcı, tadan, tat alan.
Zaika
Tat alan, tadıcı, tat alan.
Zaim
Kefil.
Zait
Artan, artıran.
Zaki
Saf, katışıksız, temiz, pak.
Zakir
Zikreden, anan.
Zakire
Zikreden, anan.
Zaman
Vakit, çağ.
Zambak
Güzel ve iri çiçekli bir süs bitkisi.
Zamir
1. İç, iç yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. Adın yerini tutan sözcük.
Zamire
1. İç, iç yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır.
Zarif
1. Güzel, şık, ince,kibar tavırlı. 2. İnce esprili, esprilerle konuşan.
Zarife
Güzel, şık, ince.
Zati
1. Kendiyle ilgili, kendine ait, özel. 2. Özle ilgili.
Zatinur
Aydınlık, nurlu kişi.
Zatiye
Kendiyle ilgili, kendine ait, özel.
Zebercet
Zümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli olmayan bir süs taşı.
Zehra
Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse.
Zekâi
Zekâyla ilgili, zekâya ait.
Zekâvet
Zekâ, zekilik.
Zekeriya
Erkek.
Zeki
Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.
Zekire
Belleği güçlü olan, unutmayan.
Zekiye
Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.
Zeliha
bk. Züleyha
Zemin
1. Yer, yeryüzü. 2. Temel, dayanak. 3. Konu, tema.
Zemzem
Kâbe çevresindeki ünlü kuyu ve bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.
Zengin
1. Parası, malı çok olan, varlıklı. 2. Verimli. 3. Gösterişli.
Zennişan
Ünlü, tanınmış kadın.
Zennur
bk. Zinnur
Zerafet
İncelik, güzellik, zariflik.
Zerefşan
1. Altın saçan, altın saçıcı. 2. Altın kakmalı. 3. Bir lale türü.
Zeren
Anlayışlı, kavrayışlı, zeki.
Zergûn
Altın renkli.
Zeria
Vesile, bahane, sebep, fırsat.
Zerin
bk. Zerrin
Zernişan
Kılıç, kalemtıraş gibi şeylerin üzerine kakma altınla yapılan işleme süs.
Zerrin
1. Altından yapılmış. 2. Altın gibi sarı, parlak. 3. Fulya.
Zerrinkâr
Altınla süslenmiş.
Zerrintaç
Altın taç.
Zerrişte
Altın tel, sırma.
Zeycan
Candan, cana yakın.
Zeyneddin
Dinin ziyneti, süsü.
Zeynel
bk. Zeynelabidin
Zeynelabidin
İbadet edenlerin süsü.
Zeynep
Değerli taşlar, mücevherler.
Zeyni
Süslü.
Zeyniye
Süslü.
Zeyno
Zeynep adının bozulmuş biçimi.
Zeynullah
Allah'ın süsü.
Zeynur
bk. Zinnur
Zeyrek
1. İlgi çekici. 2. Eli uz, usta. 3. Akıllı, zeki.
Zeyyat
Yağ yapan, zeytinyağı yapan kimse.
Ziba
Güzel.
Zican
Canlı, cana yakın, candan.
Zihni
Zihinle, akılla ilgili.
Zihniye
Zihinle, akılla ilgili.
Zikir
1. Anma, anılma. 2. Bildirme. 3. Kur'an-ı Kerim.
Zikri
Anma ile ilgili.
Zikrullah
Allah'ın anılması.
Zinet
Süs, bezek.
Zinnur
Nurlu, ışıklı, aydınlık.
Zinnure
Nurlu, ışıklı, aydınlık.
Zişan
(zi:şan)
Ziver
(zi:ver)
Ziya
Işık, aydınlık.
Ziyaeddin
bk. Ziyaettin
Ziyaettin
Dinin ışığı, aydınlığı.
Ziyafet
Yemekli toplantı.
Ziyat
Fazlalık, çokluk.
Ziynet
bk. Zinet
Ziyneti
Süslü.
Ziynetullah
Allah´ın süsü, bezeği
Zobu
1. İri yarı, kalın, kaba. 2. Delikanlı. 3. Zor, sıkıntılı. 4. Eski vezir konaklarındaki hizmetli.
Zoral
Zoru başar anlamında kullanılan bir ad.
Zorbey
Güçlü bey.
Zorlu
1. Güzel, çok güzel, iyi. 2. Yakışıklı. 3. Güçlü, dayanıklı. 4. Sert, keskin. 5. Yürekli, cesur. 6. Girgin, girişken.
Zübeyde
Öz, asıl, cevher.
Zübeyr
Yazılı küçük şey.
Zuhal
bk. Zühal
Zühdi
bk. Zühtü
Züheyr
Çiçekçik, küçük çiçek.
Zühre
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs.
Zühtiye
Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren.
Zühtü
Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren.
Zuhur
Görünme, meydana çıkma, baş gösterme.
Zuhuri
Orta oyununda komik rolü yapan kimse.
Zülâl
Saf, tatlı, hafif, güzel, soğuk su.
Züleyha
Su perisi.
Zülfi
bk. Zülfü
Zülfibar
bk. Zülfübar
Zülfikar
Iki parçalı.
Zülfiyar
bk. Zülfüyar
Zülfiye
bk. Zülfüye
Zülfizar
bk. Zülfüzar
Zülfü
Saç ile, lüle ile ilgili, saça ait.
Zülfübar
Dağılmış, saçılmış saç.
Zülfüyar
Sevgilinin zülfü, saçı.
Zülfüye
Sevgilinin saçı.
Zülfüzar
Saçı gür, bol saçlı.
Zülkarneyn
İki boynuzlu.
Zülkif
bk. Zülküf
Zülküf
Yüce, makam sahibi.
Zümrüt
Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam, değerli bir süs taşı.
Zürriyet
Soy, bir soydan gelenler.