Bebek İsimleri

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
627 sonuç bulundu.
G
Gaffar
1. Çok bağışlayıcı, bağışlayan. 2. Allah’ın sıfatlarındandır.
Gafir
Bağışlayan, merhamet eden.
Gafur
1. Bağışlayan, merhamet eden. 2. Allah’ın adlarındandır.
Galibe
Üstün gelen, yenen, önde gelen.
Galip
Üstün gelen, yenen.
Gamze
1. Süzgün ve yan bakış. 2. Çenedeki veya yanaktaki çukurluk.
Gani
1. Zengin, varlıklı. 2. Bol. 3. Allah adlarındandır.
Ganime
Ganimet alan.
Ganimet
1. Düşmandan alınan mal. 2. Beklenmedik kazanç veya olanak.
Ganiye
1. Zengin, varlıklı. 2. Çok hoş. 3. Kadın şarkıcı.
Garibe
Görülmemiş, tuhaf, şaşılacak.
Garip
1. Yabancı. 2. Kimsesiz, zavallı. 3. Şaşılacak, tuhaf. 4. Dokunaklı, hüzün veren.
Gavsi
1. Yardım, destekle ilgili. 2. Derine dalan kimse.
Gaye
Amaç, erek, hedef.
Gayret
1. Çalışma, çabalama. 2. Koruma, esirgeme, kayırma duygusu.
Gayur
Çok çalışkan, gayretli.
Gazal
Ceylan.
Gazale
Dişi geyik.
Gazanfer
1. İri aslan. 2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam.
Gazel
1. Divan edebiyatında bir nazım biçimi. 2. Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim. 3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.
Gazi
1. Düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse. 2. Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse.
Gedik
1. Büyük çentik, yıkık yer. 2. Dağ geçidi. 3. Güçlük, güç durum. 4. Yüksek yer, tepe. 5. Ayrıcalık, verilmiş hak. 6. Görev, vazife.
Gedikbaş
Ayrıcalıklı kimse.
Gedikbay
AYrıcalıklı kimse.
Gediktaş
Ayrıcalıklı, güçlü kimse.
Gediz
1. İçinde su birikmiş çukur. 2. Ege bölgesinde bir akarsu.
Gelenay
Ortaya çıkan ay gibi güzel.
Gelener
Gelen kimse.
Gelengül
Gelen gül gibi güzel.
Gelin
1. Evlenmek üzere hazırlanıp, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın. 2. Genç kız.
Gelincik
Yazın kırlarda yetişen kırmızı ve büyük çiçekli bitki.
Gelinkız
Gelinlik çağındaki kız.
Genç
1. Yaşı ilerlememiş olan. 2. Dinç, sağlıklı.
Gençağa
Genç, sağlıklı kimse.
Gencal
Genç birisiyle evlen anlamında kullanılan bir ad.
Gencalp
bk. Gençalp
Gencaslan
bk. Gençaslan
Gencay
bk. Gençay
Gence
Geniş, genişçe.
Gencel
Gençleş, genç kal anlamında kullanılan bir ad.
Gencer
bk. Gençer
Gençkal
Dinç ve sağlıklı kal anlamında kullanılan bir ad.
Genco
Genç sözcüğünden yapılmış bir ad.
Gençsav
Yeni düşüncelere sahip kimse.
Gençsoy
Sağlıklı bir soydan gelen kimse.
Gençsu
Genç bir soydan gelen kimse.
Gençtan
Sabahın ilk vakti.
Gençtürk
Genç Türk.
Genez
1. Kolay. 2. Yaraşır, uygun.
Geray
bk. Giray
Gerçek
1. Doğru, dürüst. 2. Temel, başlıca, asıl doğayı yansıtan.
Gerçeker
1. Dürüst kimse. 2. Ermiş, veli. 3. Kılavuz, yol gösteren.
German
bk. Kirman
Gevher
1. Elmas, mücevher, inci. 2. Bir şeyin aslı, mayası.
Gevheri
1. Mücevherle ilgili. 2. Kuyumcu.
Gezenay
Gezip dolaşan kimse.
Gezer
Dolaşan, gezen, gezici.
Gezgin
Çok gezen, çok gezi yapan kimse.
Gezginer
Çok gezen kimse.
Giray
Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.
Girayalp
Hükümdar yiğit.
Girayer
Hükümdar olan kimse.
Girayhan
Hükümdar.
Girgin
Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan.
Girginalp
Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan yiğit.
Girginer
Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan kimse.
Girginkoç
Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan kimse.
Girizan
bk. Gürizan
Giz
Gizli tutulan şey, sır.
Gizay
Sır saklayan kimse.
Gizem
Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.
Gizer
Sır saklayan kimse.
Gizmen
Giz saklayan kimse.
Gıyas
1. Yardım. 2. Yardımcı kimse.
Gıyasettin
Dinin yayılmasına yardımı dokunan kimse.
Gıyasi
Yardımla ilgili, yardımcı.
Göcek
1. Taze, güzel. 2. Bir karış boyunda büyümüş ekin. 3. Köşe, kenar, kıyı.
Göçen
Göçmen, muhacir.
Göçer
1. Yer, yurt edinmeyen, göç etmekten hoşlanan. 2. Göçebe.
Göçmen
Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kimse.
Göğem
1. Yeşile çalar mor renk. 2. Bir çeşit yabani ekşi erik. 3. Yapraklanmış ekin.
Göğen
1. Yeşillik. 2. Bir tür mantar.
Göğünç
Özlem, hasret.
Göğüş
Sarı saçlı, mavi gözlü kimse.
Gök
1. Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk.2. Mavi renk.
Gökalp
Mavi gözlü yiğit.
Gökay
Mavi gözlü kimse.
Gökbaran
Gökten inen yağmur.
Gökbay
Mavi gözlü kimse.
Gökbayrak
Gökte dalgalanan bayrak.
Gökbel
Yeşil geçit.
Gökbelen
bk. Belen
Gökben
Özü genç olan kimse.
Gökberk
Yeşil yaprak.
Gökbey
Mavi gözlü bey.
Gökbora
Fırtına.
Gökbörü
Kurt.
Gökbudak
Budak.
Gökbudun
Halk, ulus.
Gökbulut
Mavi bulut.
Gökcan
Mavi gözlü kimse.
Gökçe
1. Güzel, gösterişli kimse. 2. Melek. 3. Mavi gözlü kimse.
Gökçebala
Güzel, gösterişli, sevimli çocuk.
Gökçebalan
Güzel, gösterişli, sevimli çocuğun anlamında kullanılan bir ad
Gökçebel
Güzel, gösterişli, sevimli soydan geleen kimse.
Gökçebey
Güzel, gösterişli, sevimli bey.
Gökçeer
Güzel, gösterişli, sevimli insan.
Gökçek
1. Güzel, sevimli, hoş kimse. 2. Yiğit, cesur. 3. Taze, körpe.
Gökçel
Gök rengini andıran, mavimsi.
Gökçem
Mavi gözlü kız.
Gökcen
Güzel, taze, dinç, sağlıklı.
Gökçer
bk. Gökçeer
Gökçesu
Tatlı, güzel su.
Gökçil
bk. Gökçül
Gökçin
Maviye çalan, mavimsi.
Gökçül
1. Gökle ilgili, semavi. 2. Maviye çalan renk.
Gökçün
bk. Gökçin
Gökdal
Göğe ulaşmış dal.
Gökdemir
Mavi gözlü, güçlü kimse.
Gökdeniz
Çakır gözlü kimse.
Gökdoğan
1. Bir tür doğan. 2. Çakır gözlü.
Gökduman
Göğe yükselen duman.
Gökel
Göğe açılan el.
Göken
bk. Göğen
Göker
Mavi gözlü kimse.
Gökgöl
Suları bulanık olmayan göl.
Gökhan
Eski Türklerde gök Tanrısı.
Gökhun
Doğu insanı.
Gökmen
Sarışın, mavi gözlü kimse.
Gökmenalp
Sarışın, mavi gözlü yiğit.
Gökmener
Sarışın, mavi gözlü kimse.
Gökmete
Mavi gözlü hükümdar.
Göknel
Gökle ilgili olan.
Göknil
Mavi gözlü kimse.
Göknur
Parlak olan gökyüzü.
Gökperi
Mavi gözlü, peri gibi güzel.
Göksal
bk. Göksel
Göksaltuk
Özgür kişi.
Göksan
Saygın kimse.
Göksav
İleri görüşlü kimse.
Göksay
Değerli olduğunu kabul et anlamında kullanılan bir ad.
Göksel
Gökle ilgili, semavi.
Gökselen
Mavi gözlü, varlıklı kimse.
Göksen
Mavi gözlüsün anlamında kullanılan bir ad.
Göksenin
Her zaman yükselmeyi, ilerlemeyi amaçla anlamında kullanılan bir ad.
Gökser
Saygın kimse.
Göksev
Yükselmeyi yücelmeyi sev anlamında kullanılan bir ad.
Gökseven
Yükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.
Göksever
Yükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.
Gökşin
1. Gökkuşağı, alkım. 2. Mavi renkli.
Göksoy
Soyu yüce olan kimse.
Göksu
1. Gökten inen su.2. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı.
Göksun
Yüksel, yücel anlamında kullanılan bir ad.
Göktalay
Mavi deniz.
Göktan
Şafak vakti.
Göktaş
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim.
Göktay
Tek, biricik.
Gökten
Gökten, yüksekten.
Göktöre
Törelere bağlı kimse.
Göktuğ
Savaşmayı seven kimse.
Göktulga
Savaşçı kimse.
Göktuna
Mavi suları olan Tuna.
Göktunç
Sağlam karakterli olan kimse.
Göktürk
İslamlıktan önce Orta Asya da yaşamış bir Türk ulusu.
Gökyay
Işık saç anlamında kullanılan bir ad.
Gölge
1. Işığın önüne gelen bir cismin yere veya yanına bıraktığı karartı. 2. Güneş ışınlarından korunulacak yer. 3. Koruma, gözetme.
Gönç
1. Zengin, varlıklı. 2. Şen, neşeli. 3. Yiğit, kuvvetli.
Gonca
Tam açılmamış çiçek, gül.
Goncafem
Gonca ağızlı olan.
Goncafer
Gonca gibi parlak olan.
Goncagül
Gonca ve gül.
Goncater
Taze, açılamamış gonca.
Gonce
bk. Gonca
Göndem
Uyan, itaat eden, uysal.
Gönder
1. Bayrak veya mızrağın sapı. 2. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucu madenî ağaç sopa.
Gönen
1. "Mutlu ol, refaha kavuş, rahat et, sevin" anlamında kullanılan bir ad.2. "Yavrum, kuzum" anlamında sevgi belirten sözcük. 3. Bolluk, bereket.
Gönenç
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde yaşama.
Gönener
Mutlu, rahat kimse.
Gönül
Yürekte varsayılan sevgi, istek gibi duyguların kaynağı.
Gönülay
Gönlü ay gibi parlak, temiz olan.
Gönülden
Yürekten, içten, candan.
Gönüldeş
Aynı düşünceleri paylaşan, birbirini seven kimseler.
Göral
Görüp al anlamında kullanılan bir ad.
Görbil
Görüp bil anlamında kullanılan bir ad.
Görez
1. Süslü,zarif, şık. 2. Gösterişe düşkün kimse. 3. Kurumlu. 4. Kuruntulu. 5. Rüzgâr.
Görgü
1. Bir toplum içinde uyulması gerekli saygı ve incelik kuralları. 2. Bir kimsenin anlayış, seziş ve bilgisini artıracak nitelikte etki yapan deneysel bilgi. 3. Göz tokluğu.
Görgüç
1. Dürbün. 2. Pencere.
Görgün
Görgülü, bilgili.
Görgünay
Görgülü, bilgili kimse.
Görgüncan
Görgülü, bilgili kimse.
Görk
1. Güzellik, gösteriş. 2. İyi huy. 3. Süs, ziynet.
Görkel
Eline ayağına düzgün kimse.
Görkem
1. Gösteriş, heybet. 2. İyi gelişmiş, gürbüz.
Görkemli
Gösterişli, göz alıcı kimse.
Görker
Gösterişli kimse.
Görkey
Güzellik.
Görklü
Güzel, gösterişli.
Görkmen
Yakışıklı, gösterişli kimse.
Görksev
Güzeli, güzelliği sev anlamında kullanılan bir ad.
Görsev
Görüp sev anlamında kullanılan bir ad.
Gövem
1. Bitki yeşilliği 2. Sonbaharda yetişen bir tür siyah zeytin.
Gövez
Gururlu, mağrur kimse.
Göymen
Gözleyen, dikkatle bakan kimse.
Göyük
Yanmış, yakılmış.
Göyünç
Özlem, hasret.
Gözal
Niteliklerinle ve güzelliğinle ilgi topla anlamında kullanılan bir ad.
Gözalan
Gösterişli, ilgi çekici.
Gözay
Gözleri parlayan kimse.
Gözaydın
Sevinçli, mutlu bir olayı kutlama.
Gözde
Çok sevilen, beğenilen, nitelikli, üstün tutulan.
Göze
1. Kaynak. 2. Suların kıyılarında olan küçük çayır. 3. Hücre. 4. Örme, örgü. 5. Sonbaharda çıkıp yazın kaybolan su.
Gözegir
Dikkat çek anlamında kullanılan bir ad.
Gözem
1. İlgi çeken, sevimli, hoşa giden kimse. 2. Sulak yer. 3. Pınar.
Gözenç
bk. Gözen
Gözlem
1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede. 2. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede. 3. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek
Gözütok
Aç gözlü olmayan kimse.
Güç
1. Yorucu, emekle yapılan. 2. Zor, çetin. 3. Şiddet. 4. İş, meşguliyet. 5. Kuvvet.
Gücal
bk. Güçal
Gücalp
bk. Güçalp
Gücel
bk. Güçel
Gücer
Güçlü kimse.
Güçeren
Güçlü yiğit.
Güçermiş
Güçlü kimse.
Güçhan
Güçlü hükümdar.
Güçkan
Delikanlı kimse.
Güçkanat
Güçlü kimse.
Güçlü
1. Gücü çok olan. 2. Etkili, önemli, nitelikli. 3. Şiddetli.
Güçlübay
Güçlü kimse.
Güçlüer
Güçlü kimse.
Güçlühan
Güçlü hükümdar.
Güçlükhan
bk. Güçlühan
Güçlütürk
Güçlü Türk.
Güçmen
Güçlü kuvvetli kimse.
Güçsal
Gücünü, kuvvetini göster anlamında kullanılan bir ad.
Güçsalan
Gücünü, kuvvetini gösteren kimse.
Güçsan
Gücüyle tanınan kimse.
Güçsel
Güçlü, kuvvetli kimse.
Gücümen
Küçük.
Güçyener
Güçlükleri yenen kimse.
Güçyeter
Gücü yeten kimse.
Güdek
Amaçlanan sonuç, güdülen amaç.
Güder
1. Yöneten, idare eden. 2. Düşüncelerini, ilkelerini gerçekleştirmeye çalışan.
Güfte
Bir müzik yaptının bestelenmiş sözleri.
Güher
bk. Gevher
Gül
Katmerli, kokulu çiçekleri olan, pek çok türleri bulunan gülgillerin örnek bitkisi.
Gülaç
Gülümse anlamında kullanılan bir ad.
Gülaçtı
Gülümsedi anlamında kullanılan bir ad.
Gülâfet
Gül gibi güzel olan sevgili.
Gülal
Gül gibi güzel bil kızla evlen anlamında kullanılan bir ad.
Gülân
Güller.
Gülara
Gül süsleyen, gül bezeyen.
Gülaslı
Soyu sopu gül gibi güzel olan.
Gülasya
Asya gülü.
Gülâver
Gül getiren, gül taşıyan.
Gülay
Güllerin açtığı ay.
Gülaydın
Gül gibi güzel olan.
Gülayım
Gül gibi güzel sevgilim anlamında kullanılan bir ad.
Gülayşe
Rahat ve huzur içinde yaşayan güzel.
Gülbadem
Badem gözlü güzel.
Gülbağ
Gül bahçesi.
Gülbahar
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak.
Gülbanu
Gül gibi güzel kadın.
Gülbay
Gül-bay.
Gülbeden
Gül gibi güzel bedeni olan.
Gülbek
Gülümseyen bey.
Gülben
Ben gül gibi güzelim anlamında kullanılan bir ad.
Gülbende
Gül benim elimdedir anlamında kullanılan bir ad.
Gülbeniz
Gül yüzlü.
Gülberk
Gül yaprağı.
Gülbeşeker
Bir tür gül tatlısı.
Gülbey
Gülümseyen bey.
Gülbeyaz
Beyaz gül.
Gülbeyi
Gül gibi güzelin kocası.
Gülbike
Gül gibi güzel kadın.
Gülbikem
Gül gibi güzel kadınım anlamında kullanılan bir ad.
Gülbil
Gül gibi güzel olarak kabul et anlamında kullanılan bir ad.
Gülbin
bk. Gülbün
Gülbitti
Gül yetişti anlamında kullanılan bir ad.
Gülbiz
Gül serpen.
Gülboy
Gül gibi boyu olan.
Gülbu
Gül gibi güzel kokusu olan..
Gülbün
Gül fidanı.
Gülbüz
bk. Gülbiz
Gülcan
Gül gibi güzel olan.
Gülcanan
Gül gibi güzel sevgili.
Gülce
Gül gibi, güle benzeyen.
Gülçehre
Yüzü gül gibi güzel olan.
Gülcemal
Gül gibi güzel yüzlü.
Gülçiçek
Gül ve çiçek gibi güzel olan..
Gülcihan
Dünyanın en güzel gülü.
Gülçimen
Çimende yetişen gül gibi güzel olan.
Gülçin
Gül toplayan, gül devşiren.
Gülçün
bk. Gülçin
Güldal
Gül dalı.
Güldalı
Gül dalı.
Güldan
Çiçek konulan kap, çiçeklik.
Güldane
Gül tanesi.
Güldeğer
Gül gibi değerli olan.
Güldehan
Ağzı gül gibi olan, küçük ağızlı.
Güldehen
bk. Güldehan
Güldem
Gül zamanı.
Güldemet
Gül gibi güzel olan.
Gülden
Gül soluklu, nefesi gül kokan.
Güldeniz
Deniz gibi coşkulu güzel.
Güldenur
Gül gibi parlak olan güzel.
Gülder
Gül topla anlamında kullanılan bir ad.
Gülderen
Gül toplayan, gülleri derleyen. Gül-deren.
Güldermiş
Gül devşirmiş, gül toplamış.
Güldeste
Gül demeti.
Güldilek
Gül gibi güzel dileği olan.
Güldoğan
Gül gibi güzel.
Güldöne
Gül gibi güzel olsun anlamında kullanılan bir ad.
Güldünya
Dünyanın güzeli.
Güldüren
Mutlu eden, sevindiren.
Gülebetin
1. Bezekli dikiş. 2. Güzellik, incelik simgesi.
Güleç
Her zaman gülen, gülümseyen, güler yüzlü.
Gülece
Gül gibi güzel.
Güleçer
Her zaman gülen, gülümseyen, güler yüzlü kimse.
Güleda
Gül gibi nazlı olan.
Gülefşan
Gül saçan.
Güleğen
Çok gülen, neşeli.
Gülek
Güler yüzlü, güleç.
Gülel
Elinde gül olan.
Gülen
Gülümseyen, güler yüzlü.
Gülenay
Gülümseyen, gülen kimse.
Gülendam
Gül boylu, ince uzun, güzel endamlı.
Gülender
Az bulunur, gül gibi güzel.
Gülener
Gülen, gülümseyen kimse.
Gülengübin
Bal ve gül yaprağından yapılan tatlı.
Gülengül
Gülen gül gibi güzel.
Gülennur
Gülen nur gibi parlak güzel.
Güler
Gülen, gülümseyen kimse.
Güleray
Gülen ay gibi güzel.
Gülercan
Gülümseyen sevgili.
Güleren
Gül gibi güzel olan dost.
Gülergin
Olgun gül.
Gülergün
bk. Gülergin
Gülerman
Güler yüzlü, güleç kimse.
Gülersin
Gülersin, gülümsersin anlamında kullanılan bir ad.
Gülertan
Aydınlık şafak.
Güleryüz
Yüzü hep gülen, neşeli.
Gülesen
Sağlık ve mutlulukla gül anlamında kullanılan bir ad.
Güleser
Gül gibi güzel iz bırakan.
Gülesin
Mutlu olasın, gülesin anlamında kullanılan bir ad..
Gülev
Alev.
Gülfam
Gül renkli.
Gülfeda
Kendini feda eden güzel.
Gülfem
Gül ağızlı, küçük ağızlı.
Gülfer
Gül gibi parlak, gül parlaklığında olan.
Gülferah
Gül gibi insanı rahatlatan.
Gülfeşan
Gül saçan.
Gülfeza
Güzellik artıran.
Gülfidan
Gül fidanı.
Gülfide
Gül fidesi.
Gülgen
Gülen, gülümseyen.
Gülgez
Gülerek dolaş anlamında kullanılan bir ad.
Gülgonca
Henüz açılmamış gül.
Gülgönül
Gönlü gül gibi temiz ve saf olan.
Gülgûn
Gül renkli, pembe.
Gülgûne
Gül yanaklı, gül renkli.
Gülgüney
Gül renkli güzel.
Gülgüzel
Gül gibi güzel.
Gülhan
Gül gibi güzel kimse.
Gülhanım
Gül gibi güzel hanım.
Gülhatır
Gönlü gül gibi saf ve temiz olan.
Gülhatun
Gül gibi güzel kadın.
Gülhayat
Hayat veren güzel.
Gülhiz
Gül yetiştiren.
Gülhuri
Huri gibi güzel olan.
Gülinaz
Naz yapan güzel.
Gülinci
Gül ve inci.
Gülipek
Gül ve ipek.
Gülistan
Gül bahçesi.
Güliz
Gül gibi güzel iz bırakan.
Gülizar
Gül yanaklı, al yanaklı.
Gülkadın
Gül gibi güzel kadın.
Gülkan
Kırmızı renkli gül.
Gülkız
Gül gibi güzel kız.
Güllü
Güle benzeyen.
Güllühan
Güle benzeyen kadın.
Güllüşah
Güle benzeyen kadın.
Güllüşan
Gül gibi değerli olan.
Gülmen
Çok gülen, her zaman gülen kimse.
Gülmisal
Gül gibi güzel, güle benzeyen.
Gülmüş
Gülümsemiş, güler yüzlü.
Gülnar
Nar çiçeği.
Gülnare
bk. Gülnar
Gülnazik
Menekşe.
Gülneşe
Şen ve neşeli olan güzel.
Gülnihal
Gül fidanı.
Gülnur
Gül gibi parlak ve aydınlık olan.
Gülnuş
Gül içen.
Gülören
Gül demeti yapan.
Gülöz
Özü gül gibi temiz olan.
Gülözer
Gül gibi özü doğru ve dürüst olan.
Gülpembe
Pembe renkli gül gibi güzel olan.
Gülperi
Gül ve peri gibi güzel olan.
Gülrenk
Gül renkli, pembe.
Gülriz
Gül saçan, gül serpen.
Gülru
Gül yüzlü, al yanaklı.
Gülruh
Gül yanaklı güzel.
Gülşad
Sevinçli, mutlu güzel.
Gülşadiye
Mutlu, seviçli güzel.
Gülşah
Gül dalı.
Gülşahin
Cesur ve kuvvetli olan.
Gülsalın
Gül gibi nazlı ol anlamında kullanılan bir ad.
Gülsan
Gül gibi tanınmış, ünlü olan.
Gülsanem
Gül gibi güzel olan sevgili.
Gülsay
Gül gibi güzel olarak kabul et anlamında kullanılan bir ad.
Gülsefa
İnsana rahatlık veren gül.
Gülşehri
Güllerin yetiştiği şehirden olan.
Gülşeker
Gül tatlısı.
Gülsel
Gülle ilgili olan.
Gülseli
Çok sayıda gül.
Gülselin
Çok sayıda gül.
Gülsema
Gökyüzünün gülü.
Gülsemin
Değerli gül.
Gülsen
Gül gibi güzelsin anlamında kullanılan bir ad.
Gülser
Gülleri ser, çevreyi güllerle beze anlamında kullanılan bir ad.
Gülşeref
Gül gibi ünlü olan.
Gülseren
Gülleri seren, çevreyi güllerle bezeyen.
Gülşerif
Gül gibi değerli olan.
Gülserim
Sabırlı güzel kimse.
Gülsev
Gülü, gül gibi güzel olanı sev anlamında kullanılan bir ad.
Gülseven
Gülü, gül gibi güzel olanı seven.
Gülsever
Gülü, gül gibi güzel olanı seven.
Gülsevi
Gülü, gül gibi güzel olanı seven.
Gülsevil
Gül gibi sevil anlamında kullanılan bir ad.
Gülsevin
Gülü, gül gibi güzel olanı sevin anlamnda kullanılan bir ad.
Gülsezer
Gülü, güzeli tanıyan, güzelden anlayan.
Gülsezin
Gül gibi güzel olanı tanıyın anlamında kullanılan bir ad.
Gülsim
Gümüş gibi beyaz renkli gül.
Gülsima
Gül yüzlü.
Gülsimin
Gümüşten gül.
Gülsinem
Gül gibi güzel olan sevgilim anlanmında kullanılan bir ad.
Gülsoy
Gül gibi saf ve temiz bir soydan gelen.
Gülsu
Gül suyu.
Gülsüm
Yuvarlak, dolgun yüzlü.
Gülsüme
Yuvarlak, dolgun yüzlü.
Gülsün
Mutlu olsun, şen olsun, gülsün anlamında kullanılan bir ad.
Gülsuna
Gül gibi güzel olan.
Gülsunam
Gül gibi güzel olan sevdiğim anlamında kullanılan bir ad.
Gülsunan
Güzellğini gösteren, güzelliğini belli eden.
Gülsunar
Güzellğini gösteren, güzelliğini belli eden.
Gültab
Aydınlatan, ışık veren güzel.
Gültaç
Başlara taç olan, çok sevilen güzel.
Gültan
İnsanı şaşırtan nitelikte güzel olan.
Gültane
Gül tohumu.
Gültaş
Gül, eğlen, coş anlamında kullanılan bir ad.
Gültaze
Taze, yeni yetişmiş gül.
Gültekin
Güvenilir kimse.
Gülten
Gül tenli, pembe tenli.
Gülter
Taze gül, gonca.
Gültop
Gül gibi tombul olan.
Gülüm
Gül kadar güzel olan sevdiğim anlamında kullanılan bir ad.
Gülümay
Gül kadar güzel olan sevdiğim anlamında kullanılan bir ad.
Gülümşen
Şen, mutlu olan sevdiğim anlamında kullanılan bir ad.
Gülümser
Gülümseyen, güler yüzlü.
Gülüş
Gülme işi veya biçimi.
Gülüstü
Gülün üst tarafı.
Gülver
Bana gül ver anlamında kullanılan bir ad.
Gülveren
Gül veren.
Gülyüz
Yüzü güzel olan.
Gülzar
Gül bahçesi.
Gülzemin
Güllerle kaplı yer, gül bahçesi.
Gülziba
Süslü, güzel gül.
Güman
1. İnanç. 2. Kanaat. 3. İstek, heves. 4. Neşe.
Gümberk
Aydınlık gün.
Gümeç
1. Bal peteği. 2. Külde pişirilen ekmek.
Gümüş
Parlak, beyaz renkli kolay işlenir, değerli bir maden.
Gümüşhatun
Gümüş gibi değerli olan.
Gümüşkurt
Gümüş gibi değerli olan.
Gümüşkut
Mutlu, şen.
Gümüştan
Tan vakti gibi temiz ve saf olan.
Gümüştay
Temiz ve dürüst olan.
Gümüştekin
Dürüst, doğru ve değerli olan.
Gün
1. Güneş. 2. Gündüz. 3. İyi yaşanmış zaman.
Günaç
Gün gibi doğ, aydınlat" anlamında kullanılan bir ad.
Günak
İyi, hayırlı, mutlu gün.
Günal
Aydın ol, aydınlan anlamında kullanlıan bir ad.
Günalan
Aydınlanan, aydın olan.
Günalp
Güneş gibi aydınlım ve ışık saçan yiğit.
Günaltan
Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan hükümdar.
Günaltay
Güneş gibi yükseklerde, yüksek makamlarda ışık ve aydınlık saçan.
Günan
Işığı ve aydınlığı her zaman hatırla anlamında kullanılan bir ad.
Günana
Işığı ve aydınlığı her zaman hatırlasın anlamında kullanılan bir ad.
Günay
Güney, güneş gören yer.
Günaydın
Sabahları söylenen esenleme sözü.
Günbatu
Üstün gelen, gücü yeten, galip.
Günbay
Zenginlik içinde geçen gün.
Günbek
bk. Günbey
Günbey
Güneş gibi ışık ve aydınlık saçan bey.
Günçağ
Güneş gibi ışık ve aydınlık saç anlamında kullanılan bir ad.
Günçe
Güneşli yer.
Günçiçeği
Ayçiçeği.
Günçiçek
bk. Günçiçeği
Gündal
Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan genç.
Gündaş
bk. Gündeş
Gündemir
Sağlam ve kuvvetli ışık saçan.
Günden
Uysal, yumuşak, her şeyi kabul eden kimse.
Gündeniz
Deniz gibi coşkun bir biçimde etrafına ışık ve aydınlık saçan
Günder
Gönder, yolla anlamında kullanılan bir ad.
Gündeş
AYnı günde doğan.
Gündoğan
Sabaha karşı doğan çocuklara verilen bir ad.
Gündoğar
bk. Gündoğan
Gündoğdu
Sabaha karşı doğdu anlamında kullanılan bir ad.
Gündoğmuş
Sabaha karşı doğan çocuklar için kullanılan bir ad.
Gündöndü
1. Öğleden sonraki zaman. 2. Ayçiçeği.
Gündüz
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
Gündüzalp
Gündüz gibi aydınlık ve ışık saçan yiğit.
Gündüzbey
Gündüz gibi aydınlık ve ışık saçan bey.
Gündüzhan
Gündüz gibi aydınlık ve ışık saçan hükümdar.
Günebakan
Ayçiçeği.
Güneç
Çok güneş alan yer.
Günel
Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan.
Güner
Tan vakti.
Güneral
Sabah erkenden al anlamında kullanılan bir ad.
Güneralp
Sabahın erkeninde kalkıp işe başlayan yiğit.
Güneray
Sabahın ilk vakitleri gibi parlak ve saf olan.
Güneren
Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan yiğit.
Günergin
Batmak üzere olan güneş.
Güneri
Günün adamı, günün kişisi.
Günerim
Günün iyi haberi, müjdesi.
Günerkan
Yiğit soydan gelen aydın kimse.
Günerman
Yiğit soydan gelen aydın kimse.
Güneş
Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi.
Güneşen
Günü mutlu ve neşeli geçen.
Güneşhan
Güneş gibi ışık ve aydınlık saçan hükümdar.
Güneşhanım
Güneş gibi parlak ve güzwl olan kadın.
Güney
1. Dört ana yönden biri, Kuzey kutbuna karşı olan. 2. Her zaman güneş alan yer.
Günfer
Gün ışığı.
Güngör
“Mutluluk, neşe içinde yaşa” anlamında kullanılan bir ad.
Güngörbey
Mutluluk, neşe içinde yaşayan bey.
Güngördü
Her zaman neşe, mutluluk ,çinde yaşadı anlamında kullanılan bir ad.
Güngören
Mutluluk, neşe içinde yaşayan.
Güngörmüş
Mutlu, güzel hayat sürmüş.
Güngöze
Işıklı kaynak.
Güngül
Güneş gibi parlak gül.
Günhan
Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan hükümdar.
Güniz
Güneş gibi aydınlık bırakan ize sahip kimse.
Günizi
Güneşin izini taşıyan kimse.
Günizli
Güneşin izini taşıyan kimse.
Günışık
Güneş ışığı.
Günkan
Güneş gibi aydınlık bir soydan gelen kimse.
Günkaya
Güneş gibi aydınlık ve parlak kimse.
Günkurt
Günei gibi aydın ve parlaklık saçan kimse.
Günkut
Günü kutlu ve mutlu geçen kimse.
Günkutan
Gününü neşeli ve mutlu geçiren.
Günkutlu
Günü kutlu ve mutlu olan.
Günmutlu
Günü neşeli ve mutlu olan.
Günnar
Günü heyecanlı ve ateşli geçen.
Günnaz
Nazlı güzel.
Günnur
Güneş gibi ışık ve aydınlkı saçan.
Günol
Güneş gibi aydınlık ve ışık saç anlamında kullanılan bir ad.
Günşah
Günün şahı, hükümdarı.
Günsar
Güneş gibi her tarafı çevrele, herkese yararın olsun anlamında kullanılan bir ad.
Günsav
Güneş gibi herkese etki et anlamında kullanılan bir ad.
Günsel
Gün ışığı, ışık seli.
Günseli
Gün ışığı, ışık seli.
Günşen
Günü mutlu ve şen olan.
Günsenin
'Senin günün' anlamında kullanılan bir ad.
Günser
Güneş gibi aydınlık, ışık saç anlamında kullanılan bir ad.
Günseren
Güneş gibi aydınlık, ışık saçan.
Günsili
Temiz, iffetli, namuslu kimse.
Günşıray
Güneş gibi parlak yüzü olan kimse.
Günsu
Saf, dürüst ve temiz kimse.
Güntan
Tan vakti.
Güntekin
Güneş gibi ışık ve aydınlık saçan kimse.
Günten
Parlak teni olan.
Güntimur
bk. Gündemir
Güntöre
Törelere bağlı kimse.
Güntülü
Gündüz rüyası.
Güntürk
Güneş gibi ışık ve aydınlık saçan Türk.
Güntürkün
Aydınlık ve ışık saçmak Türk'e yakışır anlamında kulanılan bir ad.
Günvar
Gün gibi parlak olan kimse.
Günver
Aydınlık ve ışık saç anlamında kullanılan bir ad.
Günyaruk
Gün ışığı.
Günyeli
Doğu rüzgârı.
Günyıl
Gün ve yıl.
Günyol
Işıklı, aydınlık yol.
Günyüz
Güneş gibi parlak yüz.
Gür
1. Bol, fazla, güçlü olarak çıkan. 2. Ormanlık, çalılık. 3. Kesilmiş ağacın sürgünü.
Gürak
Çok beyaz, temiz.
Gürakan
Bol, fazla akan.
Gürakın
Fazlaca yapılan akın.
Güral
Fazlaca kırmızı olan.
Güran
Çokça hatırla anlamında kullanılan nir ad.
Gürarda
Kendisinden sonra gelenleri çok olan.
Gürata
Atası güçlü ve kuvvetli olan.
Güray
Etrafa çokça ışık ve aydınlık saçan.
Gürbaş
Güçlü, kuvvetli kimse.
Gürbaşkan
Güçlü, kuvvetli başkan.
Gürbay
Güçlü ve kuvvetli zengin.
Gurbet
1. Gariplik, yabancılık, yuvasından, yurdundan veya kentinden uzakta olma durumu. 2. Yabancı.
Gürboğa
Güçlü ve kuvvetli kimse.
Gürbüz
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri.
Gürcan
Canlı, güçlü, kuvvetli kimse.
Gürdal
Soyu çok geniş olan kimse.
Gürel
Hareketli, coşkun kimse.
Gürer
Güçlü, yiğit kimse.
Gürgân
1. Kurtlar.2. Aksak Timur´un lakabı.
Gürhan
Bolluk içindeki güçlü han.
Gürkan
Canlı, kanlı kimse.
Gürsel
Sel gibi çağlayan, hareketli kimse.
Gürselin
Sel gibi coşkulu, hareketli kimse.
Gürsen
Coşkulu ve hareketlisin anlamında kullanılan bir ad.
Gürses
Sesi gür olan.
Gürsev
Çokça sev anlamında kullanılan bir söz.
Gürsevil
Çokça sevil anlamında kullanılan bir ad.
Gürsu
Çağlayan.
Gürten
Güçlü, kuvvetli.
Güven
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, sevinç, mutluluk.
Güvenay
Güvenilen güzel.
Güvenç
1. Güvenme duygusu. 2. Sevinçli. 3. Dayanak, arka, yardım.
Güvercin
1. Dünyanın pek çok yerinde rastlanan, hızlı ve uzun zaman uçabilen, çoğu evcilleşmiş kuş. 2. Barış simgesi.
Güz
Sonbahar.
Güzay
Sonbahar ayı.
Güze
bk. Göze
Güzel
Hoşa giden, hayranlık uyandıran, beğenilen.
Güzelay
Güzel kimse.
Güzelcan
Güzel kimse.
Güzelce
1.Güzele yakın, güzel gibi. 2.İyice, adamakıllı.
Güzey
Gölgede kalan, az güneş alan yer.
Güzide
Seçkin, seçilen, beğenilmiş.
Güzin
Seçilmiş, seçkin, beğenilmiş.
Güzinay
Seçilmiş, seçkin, beğenilmiş güzel.
Güzingül
Seçilmiş, seçkin, beğenilmiş güzel.