Bebek İsimleri

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
177 sonuç bulundu.
R
Rabbani
1. Tanrı´yla ilgili, Tanrısal. 2. Kendini olanca gücüyle Tanrı’ya veren.
Rabi
Dördüncü çocuk.
Rabia
1. Dördüncü. 2. Saatteki salisenin altmışta biri. 3. Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe.
Rabih
Yararlı, kazançlı, kârlı.
Raci
1. Yalvaran, rica eden. 2. Umutlu, umut veren.
Racih
Değerli, üstün.
Raciye
1. Rica eden, yalvaran. 2. Umutlu.
Radi
bk. Razı
Radife
Dinsel inanışa göre kıyamette üfürülecek surun ikincisi.
Radiye
Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
Rafet
bk. Refet
Rafettin
bk. Refettin
Rafi
1. Kaldıran, yükselten, yücelten. 2. Tanrı´nın adlarından biri.
Rafia
Kaldıran, yükselten, destek olan.
Rafih
Rahat ve huzurlu yaşayan.
Rağbet
1. İstek, arzu. 2. İstekle karşılama.
Ragibe
1. Rağbet eden, isteyen. 2. Bol hediye.
Ragıp
İstekli, isteyen, rağbet eden.
Rahi
1. Rahat, huzurlu, dingin. 2. Far. Yolcu.
Rahile
Yolcu, sefere çıkan.
Rahim
1. Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. 2. Tanrı´nın adlarından.
Rahime
1. Acıyan, acıyıp esirgeyen, merhametli. 2. Hafif sesli, latif sözlü kız.
Rahiye
Bal arısı.
Rahman
1. Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan. 2. Tanrı’nın adlarından.
Rahmani
Tanrı’ya özgü, Tanrı’dan gelen, kutsal.
Rahmet
Acıma, esirgeme, koruma.
Rahmeti
Koruyan, esirgeyen.
Rahmetullah
Tanrı’nın esirgemesi, koruması.
Rahmi
Acıyan, merhamet eden.
Rahmiye
Acıyan, merhamet eden.
Rahşan
Parlak, parıltılı, ışıklı.
Rahşende
Parıldayan, parıldayıcı.
Raif
Acıması olan, merhametli.
Raife
Acıyan, esirgeyen, merhametli.
Raik
Alımlı, güzel, hoş.
Raika
Alımlı, güzel, hoş.
Rakibe
Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri.
Rakide
Durgun, sessiz, hareketsiz.
Rakime
Yazılan şey, mektup.
Rakip
1. Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri. 2. Koruyucu. 3. "Görüp gözeten" anlamında Tanrının adlarından biri.
Rakım
Yazan, çizen kimse.
Rakıme
Yazan, çizen.
Ramazan
1. Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay. 2. Bu ayda doğanlara verilen ad.
Rami
Ok, mermi vb. atan, kimse.
Ramis
1. Kumda saklı. 2. Gerçekleri saklayan.
Ramiye
Fırlatan, atan.
Ramiz
1. Akıllı, zeki. 2. İşaretlerle, simgelerle gösteren.
Rana
Güzel, göze hoş görünen.
Raşide
Akıllı, doğru yola giden.
Rasih
1. Köklü, kök salan 2. Bilgisi çok geniş olan.
Rasiha
1. Köklü, kök salan 2. Bilgisi çok geniş olan.
Rasim
Resim yapan, çizgi çizen kimse.
Rasime
1. Âdet, eskiden kalma âdet. 2. Tören, merasim.
Rasin
Sağlam, dayanıklı, güçlü.
Raşit
Akıllı, doğru yola giden.
Rasiye
Büyük dağ.
Ratibe
1. Sıraya koyan, tertipleyen. 2. Görev.
Ratip
Sıraya koyan, tertipleyen.
Rauf
1. Esirgeyen, acıyan, çok merhametli. 2. Tanrı adlarından.
Raufe
Merhametli, acıyan.
Ravza
Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe.
Rayet
Sancak, bayrak.
Rayiha
Güzel koku.
Rayıhan
Han bayrağı, han sancağı.
Razi
bk. Razı
Raziye
Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.
Razı
Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.
Rebi
İlkbahar.
Rebia
Bir Arap kavmi adı.
Rebii
1. Baharla ilgili. 2. Baharda doğan kimse.
Rebiyye
1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside. 3. Baharla ilgili.
Reca
1. Umut, umma. 2. İstek dilek.
Recai
İsteyen, rica eden, yalvaran.
Recep
1. Gösterişli, heybetli. 2. Arabi ayların yedincisi ve kutsal sayılan üç aylardan birincisi.
Refah
Bolluk, rahatlık.
Refahet
Bolluk, rahatlık.
Refet
Acıma, esirgeme, merhamet etme.
Refettin
İslâm dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu.
Refhan
Varlık içinde yaşayan kimse.
Refi
Yüksek, yüce.
Refia
Yüksek, yüce.
Refiğ
Bolluk ve rahat içinde geçinen kimse.
Refih
Bolluk ve rahat içinde yaşayan kimse.
Refihe
Bolluk ve rahat içinde yaşayan kimse.
Refii
Yüksek, yüce, saygın kimse.
Refik
1. Arkadaş, yoldaş. 2. Koca, eş. 3. Yardımcı.
Refika
1. Kadın, eş. 2. Kadın arkadaş.
Refiye
bk. Refia
Reftar
Gidiş, yürüyüş.
Regaip
1. Çok istek gören, beğenilen. 2. Armağanlar. 3. İstekler, arzular.
Reha
(reha:)
Rehayeddin
Dinin kurtarıcısı, dini kurtaran.
Rehber
Yol gösterici, kılavuz.
Reis
Baş, başkan.
Rekin
1. Gururlu, ağırbaşlı. 2. Saygın yüce, yüksek.
Rekine
1. Gururlu, ağırbaşlı. 2. Saygın yüce, yüksek.
Remide
Ürkmüş, korkmuş.
Remzi
İşaretle, simgeyle ilgili, simgeli, simgesel.
Remziye
İşaretle, simgeyle ilgili, simgeli, simgesel.
Renan
Çok ses çıkaran, çınlayan, inleyip duran.
Rengin
1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. 3. Süslü.
Renginar
Ateş renginde olan.
Resai
Süs, süsler.
Resane
Özlem, hasret.
Reşat
Doğru yolda yürüme, Hak yolunda ilerleme.
Reset
Layık, değer, yakışır.
Reside
Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
Reşididdin
Dinin olgunu, dürüst olanı, dini bütün.
Reşik
Uzun boylu ve yakışıklı erkek.
Reşit
1. Doğru yolu tutan. 2. İyi hareket eden, akıllı. 3. Ergin.
Resmî
1. Devletle ilgili olan. 2. Törenle yapılan. 3. Çok ciddi.
Resmigül
Gül biçiminde, gül gibi, gül gibi güzel olan.
Resmiye
1. Devlet tarafından veya devlet adına olan. 2. Alayla, törenle olan. 3. Ciddi.
Resul
1. Elçi. 2. Peygamber.
Resulhan
Hükümdarın elçisi.
Revan
1. Yürüyen, giden, akan. 2. Ruh, can.
Reviş
1. Biçim, tarz, üslup. 2. Tutum, davranış, yol.3. Gidiş, yürüyüş.
Revza
bk. Ravza
Reyhan
Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.
Reyya
Güzel koku.
Reyyan
Suya kanmış, suya doymuş.
Rezan
bk. Rezzan
Rezin
1. Vakarlı, temkinli, ağır, ağırbaşlı. 2. Sağlam.
Rezzak
Abdürrezzak adının kısaltılmış biçimi.
Rezzan
Ağır, ağırbaşlı, onurlu kimse.
Rical
1. Erkekler. 2. Devlet büyükleri.
Rifat
Yükseklik, yücelik, büyüklük.
Rikap
1. Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü. 2. Binilecek yer, üzengi.
Rikkat
1. İncelik, naziklik. 2. Sevecenlik, acıma duygusu.
Rindan
Dünya işini hoş görenler, alçak gönüllüler, kalenderler.
Risalet
(risa:let)
Risalettin
Dinin elçisi, peygamber.
Rıdvan
1. Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet. 2. Cennetin kapıcısı olan büyük melek.
Rıfat
bk. Rifat
Rıfkı
Yumuşak huylu, yavaş, ağır kimse.
Rıfkıye
Yumuşak huylu, yavaş, ağır kimse.
Rıza
Hoşnutluk, memnuniyet.
Rızkullah
Allah'ın rızkı, Allah'ın verdiği nimet.
Rızvan
bk. Rıdvan
Ruat
1. Bulut, gök gürültüsü. 2. Konuşkan. 3. Tehdit eden.
Rüçhan
1. Üstünlük, üstün olma. 2. Üstün tutma.
Ruhan
Yanaklar.
Ruhani
1. Ruhla ilgili. 2. Gözle görülmeyen. 3. Din adamı.
Ruhcan
Ruh ve can.
Ruhfeza
Ruha canlılık katan.
Ruhi
Ruhsal, ruhla ilgili.
Ruhinur
Nur yüzlü, aydınlık yüzlü.
Ruhişen
Şen ruhlu, neşeli, canlı kimse.
Ruhittin
Dinin ruhu, özü.
Ruhiye
Ruhla ilgili,ruha ait.
Ruhsal
Ruhla ilgili olan, ruhi.
Ruhşan
Yüce, üstün, şanlı ruh.
Ruhsar
1. Yanak. 2. Yüz, çehre.
Ruhsare
bk. Ruhsar
Ruhsat
İzin, müsaade.
Ruhsen
Sen cana can katıyorsun anlamında kullanılan bir ad.
Ruhugül
Gül yanaklı.
Ruhullah
İsa Peygamber.
Ruhunur
Yanakları parlayan.
Rukiye
Büyü, sihir, efsun.
Rüknettin
Dinin temel direği.
Rükni
bk. Rüknü
Rüknü
1. Bir şeyin en sağlam yanı. 2. Saygın, güçlü, önemli kimse.
Rüksan
Firdevsi’nin Şahname”sinde geçen, XI. yüzyıl İran efsanevi prensesinin adı.
Rümeysa
1. Küçükköpek Takımyıldızı'nda en büyük yıldızın adı. 2. Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı.
Ruşen
(ru:şen)
Rüstem
1. Yiğit, kahraman. 2. İran'ın efsanevi ünlü pehlivanı ve savaşçısı.
Rüştiye
Erginlikle ilgili, erginliğe ait.
Rüştü
1. Doğru yolda olan kimse. 2. Akıllı, ergin.
Rüsuhi
1. Sağlam, güçlü. 2. Becerikli, yetenekli.
Rüveyda
Yavaş yavaş, adım adım.
Rüveyde
bk. Rüveyda
Rüveyha
İncelik, zariflik.
Rüvide
bk. Rüveyda
Rüya
1. Düş. 2. Hayal, umut.
Rüzgâr
1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. Yel.
Ruziye
Gündüze ait, gündüzle ilgili.