Bebek İsimleri

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
360 sonuç bulundu.
N
Nabi
1. Haberci, haber veren. 2. Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan. 3. Yüksek, yüce.
Nabia
Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan.
Nabiye
Haberci, haber veren.
Naci
1. Kurtulan, selamete kavuşan. 2. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.
Nacil
Soyu sopu temiz olan kimse..
Naciye
1. Kurtulan, selamete kavuşan. 2. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.
Nadi
1. Haykıran, çağıran. 2. Meclis, toplantı.
Nadide
Görülmemiş, az bulunan, değerli.
Nadim
Pişmanlık duyan, pişman.
Nadime
Pişmanlık duyan, pişman olan.
Nadir
Seyrek, az bulunur.
Nadire
Seyrek, az bulunur.
Nadiye
1. Bağıran, bağırıp çağıran, seslenen. 2. Toplantı, meclis.
Nafi
1. Yararlı, kârlı. 2. Tanrı adlarındandır.3. Yok eden, ortadan kaldıran, süren.
Nafia
Bayındırlık, bir yeri güzelleştirmek için yapılan çalışmaların tümü.
Nafile
1. İşe yaramayan, boş. 2. Fazladan kılınan namaz veya tutulan oruç.
Nafiye
Yok eden, ortadan kaldıran, süren.
Nafiz
1. Delip geçen. 2. İçe işleyen, giren. 3. Etkili, sözü geçen.
Nafize
1. Delip geçen. 2. İçe işleyen, giren. 3. Etkili, sözü geçen.
Nagehan
Ansızın, birdenbire, vakitsiz.
Nağme
Güzel ve uyumlu ses, ezgi.
Nahide
Körpe, genç kız.
Nahire
Ayın ilk günü veya son gecesi.
Nahit
1. Zühre, Venüs gezegeni. 2. Ar. Ergenliğe erişmiş
Naibe
Vekil, birinin yerine geçen.
Nail
Muradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.
Naile
Muradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.
Naim
1. Bolluk, varlık içinde yaşayış. 2. Cennetin bir bölümü.
Naime
Nazlı büyütülmüş, güzel ve zarif.
Naip
1. Birinin yerine geçen. 2. Kadı. 3. Nöbet bekleyen.
Naire
Ateş, alev, sıcaklık.
Naki
1. Temiz, pak. 2. Çok ince, çok güzel, arif.
Nakip
1. Bir kavim veya kabilenin başkanı. 2. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede
Nakiye
1. Temiz, pak. 2. Çok ince, çok güzel, zarif.
Nakıp
bk. Nakip
Nakşıdil
Gönül resmi, gönül süsü.
Nalân
İnleyen, inleyici.
Namal
Adın duyulsun, ün kazan anlamında kullanılan bir ad.
Namdar
Namlı, ünlü.
Name
1. Mektup. 2. Aşk mektubu. 3. Kitap, dergi.
Nami
Ünlü, namlı, şöhretli.
Namiye
1. Yetişen, büyüyen, artan. 2. Güç kazanma.
Namık
Yazıcı, yazar, kâtip.
Namıka
Yazıcı, yazar.
Nardan
1. Nar taneleri. 2. Gözyaşı damlası.
Nardane
Nar tanesi.
Nargül
Ateş renginde, kırmızı gül.
Narhanım
Nar tanesi gibi kırmızı yüzlü kadın.
Narin
İnce yapılı, zarif.
Nariye
1. Ateşle ilgili. 2. Cin, peri.
Narkadın
bk. Narhanım
Nart
Yürekli, yiğit.
Narter
Cesur, yürekli kimse.
Nas
İnsanlar, halk, herkes.
Nasfet
İnsaf, adaletli olma.
Nasibe
1. Pay, hisse. 2. Allah’ın kısmet ettiği şey.3. Yollara nişan için dikilen tas.
Naşide
Şiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan.
Nasih
Öğüt veren.
Nasiha
Öğüt veren.
Nasip
1. Pay, hisse. 2. Allah’ın kısmet ettiği şey.
Nasir
1. Yayan, saçan. 2. Nesir yazan.
Naşire
Dağıtan, yayan, saçan.
Naşit
Şiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan.
Nasiye
Unutan, unutmuş olan.
Nasıf
1. Bir şeyi iki eşit parçaya bölen. 2. Ekmek.
Nasır
Yardımcı, yardım eden.
Nasıra
Yardımcı, yardım eden.
Nasrettin
Dine yardımı dokunan kimse, yardımcı.
Nasri
Tanrı yardımıyla, üstünlük ve ülke almakla ilgili.
Nasrullah
Allah'ın yardımı.
Nasuh
1. Öğütçü, öğüt veren. 2. Temiz, saf.
Nasuhi
Bozulmaz biçimde tövbe eden.
Natık
1. Söyleyen, konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren, bildirici.
Natıka
1. Söz söyleyen, konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren, bildirici.
Natuk
Güzel, düzgün konuşan, söz söyleyen.
Natuvan
1. Zayıf, güçsüz. 2. Beceriksiz.
Nayman
1. Sekiz. 2. Batı Moğolistan'da yaşayan sekiz kabileden oluşan topluluk.
Naz
Kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve.
Nazan
Nazlanan, nazlı, cilveli.
Nazar
1. Bakma, göz atma. 2. Düşünme. 3. Göz değme. 4. İtibar, saygı.
Nazbike
Nazlı kız.
Nazende
1. Naz eden, nazlanan, nazlı. 2. Sevgili.
Nazenin
1. Cilveli, nazlı, hoş. 2. Nazlı büyütülmüş, şımarık. 3. Yapısı ince, narin.
Nazhanım
Nazlı kız.
Nazif
Temiz, pak.
Nazife
1. Temiz, pak. 2. Zarif, kibar.
Nazik
(na:zik)
Nazir
Benzer, eş, örnek.
Nazire
Benzer, örnek, eş.
Nazıdil
Gönül nazı, gönül cilvesi.
Nazım
1. Düzenleyen, tanzim eden. 2. Manzum yazan.
Nazıma
1. Düzenleyen, tanzim eden. 2. Manzum yazan.
Nazır
1. Bakan, gören.2. Bakan, vekil.
Nazlan
Naz yap, kendini beğendir, nazlı, cilveli ol anlamında kullanılan bir ad.
Nazlı
Naz yapan, kendini ağıra satan, işveli, edalı.
Nazlıcan
Nazlı kimse.
Nazlıgül
Nazlı güzel.
Nazlıhan
Nazlı hükümdar.
Nazlım
Sevdiğim, değer verdiğim, üstüne titrediğim, edalım anlamında kullanılan bir ad.
Nazmi
1. Nazımla, sözle, şiirle ilgili. 2. Sıralı, tertipli.
Nazmiye
1. Nazımla, sözle, şiirle ilgili. 2. Sıralı, tertipli.
Nebahat
Şan, şeref, onur.
Nebahattin
Dinin şanı ve şerefi.
Nebi
1. Haberci. 2. Peygamber.
Nebih
Namlı, ünlü, şerefli.
Nebihe
Namlı, ünlü, şerefli.
Nebil
1. Yüksek nitelikli ve onurlu. 2. Akıllı, anlayışlı. 3. Bilgili ve erdemli.
Nebile
1. Yüksek nitelikli ve onurlu. 2. Akıllı, anlayışlı. 3. Bilgili, erdemli.
Nebiye
Haberci, haber veren, elçi.
Necabet
Soy temizliği, soyluluk.
Necabettin
Dinin soyluluğu.
Necat
Kurtuluş, kurtulma.
Necati
Kurtulmuş.
Neccar
1. Dülger. 2. Marangoz.
Necdet
Kahramanlık, yiğitlik, kuvvetli ve gözü pek olma.
Necibe
Soyu temiz, soylu.
Necile
Soyu temiz, soylu.
Necip
Soyu temiz, soylu.
Neclâ
1. Çocuk, evlat. 2. Kuşak, soy, nesil. 3. Güzel gözlü kadın.
Necmeddin
bk. Necmettin
Necmettin
1. Dinin yıldızı. 2. Erkek adı.
Necmi
Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait.
Necmiye
Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait.
Necve
Tümsek ve yüksek yer
Nedim
1. Sohbet arkadaşı. 2. Güzel öykü anlatan, tatlı konuşan.
Nedime
1. Sohbet arkadaşı. 2. Güzel öykü anlatan, güzel konuşan. 3. Kadın arkadaş.
Nedret
Azlık, seyreklik, az bulunma.
Nefaset
1. Hoşluk, güzellik. 2. Değerlilik.
Nefer
1. Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker.
Nefi
Yararlı.
Nefis
Herkes tarafından beğenilen, çok güzel.
Nefise
Herkes tarafından beğenilen, çok güzel.
Nehar
Gündüz.
Nehip
1. Dehşet, korku. 2. Yağmacı, çapulcu.
Nehir
1. Akarsu, ırmak. 2. Çok, bol, fazla.
Nehire
Çok, bol, fazla.
Nehri
Nehirle ilgili olan.
Nejat
1. Soy, nesil. 2. Doğa, yaradılış, yapı.
Nejlâ
bk. Neclâ
Nemutlu
İyi bir olay, mutlu bir durum karşısında söylenen bir söz.
Neptün
Güneşe yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen.
Nergis
1. Çiçekleri ayrı ayrı veya bir kök sap üzerinde şemsiye durumunda, beyaz veya sarı renkte soğanlı bir süs bitkisi. 2. Güzelin gözü.
Nergise
Fil dişi veya kemikten nergis biçiminde oyulmuş tavan süsü.
Nerim
Pehlivan, yiğit.
Neriman
Pehlivan, yiğit, cesur.
Nermi
Yumuşaklık, gevşeklik.
Nermin
Yumuşak, nazik, ince.
Neşat
Sevinç, keyif, neşe, şenlik.
Neşe
Sevinç, mutluluk.
Neşecan
Neşeli, sevinçli kimse.
Neşegül
Neşeli, sevinçli güzel.
Neşem
Sevincim, mutluluğum anlamında kullanılan bir ad.
Neşenur
Neşeli, sevinçli güzel.
Neşet
Meydana gelme, oluşma.
Neşever
Mutluluk, sevinç ver anlamında kullanılan bir ad.
Nesibe
Soylu, soyu temiz.
Neşide
1. Şiir, manzume. 2. Atasözü durumuna gelmiş olan dize veya beyit.
Nesil
Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.
Nesim
1. Yumuşak esinti, yel. 2. Yumuşak huylu.
Nesime
1. Yumuşak esinti, yel. 2. Yumuşak huylu.
Nesimi
Yumuşak huylu.
Nesip
Soylu, soyu temiz.
Neşit
Sevinçli, neşeli, şenlikli.
Nesli
Nesligül, Neslihan, Neslişah adlarının kısaltılmış biçimi.
Nesligül
Soyu gül gibi güzel olan.
Neslihan
Han soyundan gelen, soylu.
Neslişah
Şah soyundan gelen.
Nesrin
Bir tür yaban gülü.
Nesteren
Ağustos gülü, yaban gülü.
Neşve
bk. Neşe
Netice
Sonuç.
Neva
1. Ses, ahenk, nağme. 2. Refah, mutluluk.
Neval
1. Talih, kader. 2. Bağış, ihsan.
Nevale
1. Talih, kısmet. 2. Bağış, ihsan. 3. Yiyecek, içecek şey, azık.
Nevbahar
İlkbahar.
Nevber
1. Genç, yeni yetme kız. 2. Turfanda meyve veya sebze.
Nevcan
Yeni doğmuş, küçük, genç.
Nevcivan
Genç, yeni yetişen.
Neveda
Yeni tarz, yeni biçim.
Neveser
Türk müziğinde eski bileşik bir makam.
Nevfel
1. Deniz. 2. Leyla ile Mecnun hikâyesindeki Mecnun'un adı.
Nevgül
Yeni açmış gül, gonca.
Nevhiz
Yeni yetişmiş, taze, körpe.
Nevide
İyi, sevinçli haber, müjde.
Nevin
Yeni, çok yeni.
Nevinur
Renk renk ışık.
Nevir
1. Parlaklık. 2. Ağaç çiçeği.
Nevit
İyi, sevinçli haber, müjde.
Nevnihal
Ağacın taze sürgünü, yeni, körpe fidan.
Nevra
1. Işıklı olma, parlaklık. 2. Çiçek, özellikle beyaz çiçek.
Nevres
Yeni yetişen, genç, körpe.
Nevreste
Yeni yetişmiş, genç, taze.
Nevrettin
Dinin ışığı, aydınlığı.
Nevri
Işıklı, parlak.
Nevriye
Işıklı, parlak.
Nevruz
1. Yeni gün. 2. Eski İran takvimine göre yeni yılın ve baharın başlangıç günü. 3. Güneşin Koç burcuna girdiği gün.
Nevsal
Yeni yıl.
Nevsale
Genç, taze, küçük.
Nevvare
Ağaç çiçeği.
Nevzat
Yeni doğmuş, yeni doğan çocuk.
Neyire
bk. Neyyire
Neyran
bk. Niran
Neyyire
1. Işıklı, aydınlık. 2. Işık veren cisim, cisme dönüşmüş, cisimleşmiş nur. 3. Güneş.
Neyyiri
1. Nurlu, parlak. 2. Işıklı cisim. 3. Güneş
Neyzen
Ney çalan kimse.
Nezafet
Temizlik, paklık.
Nezahat
bk. Nezahet
Nezahattin
Dinin temizliği.
Nezahet
Temizlik, ahlak temizliği.
Nezaket
İncelik, kibarlık.
Nezih
1. Temiz, lekesiz, masum. 2. Rahat ve huzur veren.3. Güzel, kibar.
Nezihe
1. Temiz, lekesiz, masum. 2. Rahat ve huzur veren.3. Güzel, kibar.
Nezihi
Temiz, saf, ince.
Nezir
1. Kendini Tanrı'ya ve ibadete adayan. 2. Bir dilekte bulunan, adak adayan.
Nezire
1. Kendini Tanrı'ya ve ibadete adayan. 2. Bir dilekte bulunan, adak adayan.
Nida
(nida:)
Nidai
Bağıran, seslenen.
Nigâr
1. Resim gibi güzel, sevgili. 2. Put.3. Resim.
Nihade
Konulmuş, bırakılmış.
Nihai
Sonuncu.
Nihal
1. Fidan, taze sürgün. 2. İnce ve düzgün vücutlu sevgili.
Nihan
1. Gizli, saklı. 2. Sır, giz.
Nihat
Doğa, huy, yaradılış.
Nihayet
(niha:yet)
Nil
1. Mavi, lacivert. 2. Mısır’dan geçip Akdeniz’e dökülen nehir.
Nilay
Ayın parlaklığı.
Nilberk
Parıltı, ışık.
Nilgûn
bk. Nilgün
Nilhan
Nil ve han.
Nili
Lacivert renkli.
Nilsu
Nil ve su.
Nilüfer
Yaprakları uzun saplı, çiçekleri büyük, beyaz, su yüzeyinde açan, göl ve su birikintilerinde yetişen su bitkisi
Nimet
(Ni:met)
Nimetullah
Tanrının verdiği nimet.
Niran
1. Ateşler. 2. Cehennem.
Nisa
1. Kadın.2. Kur'an-ı Kerim'de IV. sure.
Nisan
Yılın dördüncü ayı.
Nişanbay
Ünlü, meşhur, tanınmış kimse.
Nisani
Nisan ayında doğan.
Nisvan
Kadınlar.
Niyaz
1. Yalvarma, yakarma. 2. İstek, arzu. 3. Dua.
Niyazi
Yalvaran, niyaz eden.
Niyet
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat.
Nizam
1. Kural.2. Düzen, tertip, sıra. 3. Kanun.
Nizamettin
Dinin nizamı, düzeni.
Nizami
Tertipli, düzenli.
Nizar
Zayıf.
Nogay
1. Köpek.2. Kafkasya'da yaşayan bir Türk kavmi.
Noyan
1. Başkomutan. 2. Bey.
Nuh
1. Ağlama.2. İnanışa göre, üçüncü peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak bir gemide kurtulmuştur.
Nuhbe
Her şeyin iyisi, seçkini.
Nuhcan
Nuh Peygamber gibi uzun ömürlü olması istenilen.
Nuhkan
Nuh Peygamber soyundan olan.
Nükhet
Güzel koku.
Numan
1. Kan. 2. Gelincik.
Nur
1. Aydınlık, ışık, parıltı. 2. Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık. 3. Kur´an-ı Kerim.
Nural
Aydınlık, ışık al anlamında kullanılan bir ad.
Nurâlem
Evreni, âlemi aydınlatan ışık.
Nuralp
Parlak, ışıklı, aydınlık yiğit.
Nuran
Nurlu, ışıklı, aydınlık.
Nurani
1. Işıklı, ışık saçan. 2. Saygı uyandıran, nurlu.
Nuratay
Nurlu, ışık saçan tanınmış kimse.
Nuray
Ayın parlaklığı, ay ışığı.
Nuraydın
Aydınlık, ışık, parlaklık.
Nurbaki
Sürekli aydınlık, nurlu, parlak olan.
Nurbanu
Işık saçan, aydınlık yüzlü, nur yüzlü kadın, hanım.
Nurbay
Nurlu, aydınlık kimse.
Nurben
Nurluyum, ışık saçıyorum anlamında kullanılan bir ad.
Nurbige
Güzel, parlak kadın.
Nurcan
Nurlu, ışıklı, aydın kimse.
Nurcihan
Dünyayı aydınlatan nur, âlemin, dünyanın ışığı.
Nurçin
Nur toplayan, ışık derleyen.
Nurdağ
Aydınlığı dağlara vuran.
Nurdal
Aydınlık, parlak bir soydan gelen.
Nurdan
Işıktan oluşmuş, nurlu, ışıklı, parlak.
Nurdanay
Çok ışıklı, çok parlak.
Nurdane
Nur tanesi.
Nurdide
Göz nuru, göz ışığı.
Nurdil
Nurlu gönül, ışıklı gönül.
Nurdoğan
Nurlu, parlak biri biçimde doğan.
Nurdoğdu
Nur topu gibi bir çocuk dünyaya geldi anlamında kullanılan bir ad.
Nurefşan
Işık saçan, çevresini aydınlatan.
Nurel
Nurlu, ışık saçan kimse.
Nurer
Nurlu, aydınlık, ışık saçan kimse.
Nurersin
Sana nur, aydınlık, ışık ulaşsın anlamında kullanılan bir ad.
Nurettin
Dinin ışığı, nuru.
Nurfer
Işık, aydınlık.
Nurfeza
Işığı artıran, ışık saçan.
Nurfidan
Nurlu, aydınlık genç.
Nurfide
Aydın, ışıklı genç.
Nurgök
Göğün aydınlığı, parlaklığı.
Nurgül
Aydınlı, ışık saçan güzel.
Nurgün
Güneş ışığı, aydınlığı.
Nurhan
Işık saçan hükümdar.
Nurhanım
Aydınlık, ışık saçan hanım.
Nurhayal
Hayalleri süsleyen aydınlık, ışık.
Nurhayat
Hayat veren ışık, aydınlık.
Nurhilâl
Ay ışığı, parlaklığı.
Nuri
Işıklı, aydınlık.
Nurihak
Tanrının ışığı, nuru.
Nurinisa
Kadınlığın nuru, ışığı.
Nuriş
Nuriye adının halk dilinde bozulmuş biçimi.
Nuriye
Işıklı, aydınlık.
Nurışık
Işık, aydınlık, parlaklık.
Nurkadın
Aydın, parlak kadın.
Nurkan
Temiz, aydınlık soydan gelen kimse.
Nurkut
Işıklı, aydınlık, kutlu, uğurlu kimse.
Nurlan
Işıklan, ışık saç anlamında kullanılan bir ad.
Nurlu
1. Işıklı, aydınlık, parlak. 2. Saygı uyandıran, temiz.
Nurmah
Ay gibi güzel ve nurlu.
Nurmelek
Melek gibi saf ve temiz güzel.
Nurnigâr
Işıklı, aydınlık sevgili.
Nurol
Aydınlık ol, ışık saç anlamında kullanılan bir ad.
Nuröz
Özü, içi aydınlık, nurlu olan.
Nurper
Işık kanatlı.
Nurperi
Işıklı, aydınlık, peri kadar güzel.
Nursabah
Işıklı, aydınlık sabah.
Nursaç
Işık saç, aydınlat anlamında kullanılan bir ad.
Nurşah
Aydınlık, parak şah.
Nursal
Işık saç, çevreni aydınlat anlamında kullanılan bir ad.
Nursan
Aydınlık, temiz adı olan.
Nursel
Işık seli, aydınlık seli.
Nurselen
Çokça aydınlık, parlaklık.
Nurseli
bk. Nursel
Nursema
Işıklı, aydınlık gökyüzü.
Nursen
Sen nur gibi aydınlık, ışıklı, güzelsin anlamında kullanılan bir ad.
Nursenin
Aydınlık, parlaklık, ışık senindir anlamında kullanılan bir ad.
Nurser
Işık ser, çevreni aydınlat anlamında kullanılan bir ad.
Nurseren
Işık seren, aydınlık saçan.
Nursev
Işığı, aydınlığı, parlaklığı sev anlamında kullanılan bir ad.
Nurseven
Aydınlığı, ışığı seven.
Nursevil
Parlak, aydın güzelller tarafından sevil anlamında kullanılan bir ad.
Nursevim
Işık, aydınlık sevgisi.
Nursevin
Aydınlığı, ışığı, parlaklığı sevin anlamında kullanılan bir ad.
Nursim
Aydınlık ve gümüş gibi parlak.
Nursima
Işıklı, aydınlık yüz.
Nursine
Işıklı, aydınlık göğsü olan.
Nursu
Parlak ve berrak su gibi temiz ve saf olan.
Nursun
Sen ışıksın, nur gibi aydınlıksın anlamında kullanılan bir ad.
Nurtaç
Nurlu, ışıklı taç giymiş olan.
Nurtan
Işıklı, aydınlık tan.
Nurtane
Parlak ve ışıklı olan.
Nurtek
Nur gibi parlak ve aydınlık olan.
Nurtekin
Nurlu, aydınlık hükümdar.
Nurten
Teni berrak, ışıklı, aydınlık olan.
Nurtop
Çok güzel, ışıktan bir top kadar güzel olan.
Nurullah
Tanrı'nın nuru.
Nurver
Işık, aydınlık ver anlamında kullanılan bir ad.
Nurveren
Işık, parlaklık, aydınlık veren.
Nurzat
Nurlu, aydınlık kişi.
Nurzen
Nurlu, ışıklı kadın.
Nurzer
Altın gibi parlak ve değerli olan.
Nuşabe
İçene ölümsüzlük vereceğine inanılan su, bengi su, hayat suyu.
Nuşin
Tatlı, lezzetli.
Nusret
1. Yardım. 2. Allah’ın yardımı. 3. Üstünlük, başarı.
Nusrettin
Dinin üstünlüğü.
Nüvide
Müjde, hayırlı haber.
Nüvit
Müjde, iyi haber.
Nuyan
bk. Noyan
Nüzhet
1. Eğlence, neşe. 2. Ferahlık, sevinç.