Bebek İsimleri

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
102 sonuç bulundu.
V
Vacibe
Yapılması gerekli olan.
Vacide
1. Meydana getirici, yaratıcı. 2. Varlıklı, zengin.
Vacip
Yapılması gerekli olan.
Vacit
1. Meydana getirici, yaratıcı. 2. Varlıklı, zengin.
Vafi
Sözünde duran, sözünün eri.
Vafir
Çok, bol.
Vafit
Elçi, temsilci.
Vaha
Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan.
Vahap
Bağışlayan, ihsan eden.
Vahdet
1. Yalnızlık, teklik, birlik. 2. Allah'a yakınlık, Allah'a ulaşma.
Vahdettin
Dinin tekliği, birliği.
Vahibe
Bağışlayan, bağışlayıcı.
Vahide
Tek, bir, yalnız.
Vahip
Hibe eden, bağışlayan.
Vahit
Tek, bir, yalnız.
Vahittin
Dinin tekliği, tek din.
Vaiz
Dinsel öğütlerde bulunan kimse.
Vâkıf
1. Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan. 2. Duran, ayakta duran.
Vakkas
Savaşçı, okçu.
Vakur
Ağırbaşlı, temkinli.
Vâlâ
(va:la:)
Vâlâşan
Şanı yüce, şanlı.
Valide
Anne.
Vamık
Seven, âşık.
Vamıka
Seven, âşık.
Varal
Git ve al anlamında kullanılan bir ad.
Varaş
Anlayış, akıl, zekâ.
Vardar
Yugoslavya ve Yunanistan´da Selânik körfezine dökülen ırmak.
Vargın
Ulaşan, isteğine erişen.
Varlık
1. Zenginlik, para, mal mülk. 2. Önemli, yararlı, değerli. 3. Yaşam, hayat. 4. Var olan her şey.
Varol
Yaşa, uzun ve sağlıklı bir yaşamın olsun anlamında kullanılan bir ad.
Vasfi
Nitelikli.
Vasfiye
Nitelikli.
Vasıf
Vasfeden, bildiren, öven.
Vasıl
Erişen, ulaşan, kavuşan.
Vasıla
Erişen, ulaşan, kavuşan.
Vassaf
Niteliklerini bildirerek anlatan veya öven.
Vatan
Yurt.
Vataner
Vatanın evladı.
Vecahet
1. Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz. 2. Saygınlık.
Vecahettin
Dinin yüceliği, onuru.
Vecdet
Zenginlik, varsıllık.
Vecdi
Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan.
Vechi
Yüzle ilgili, yüze ait.
Vechiye
Yüze ait, yüzle ilgili.
Vecibe
Ödev, boyun borcu, vazife.
Vecih
l. Bir kavmin büyüğü, başkanı, şefi. 2. Güzel, hoş.
Veciha
bk. Vecihe
Vecihe
Güzel, hoş.
Vecihi
Güzellik, hoşlukla ilgili.
Vecit
1. Bir şeyin güzelliği karşısında kendini kaybedecek dereceye gelmek, coşkulanmak. 2. Tanrı sevgisinden dolayı duyulan coşkunluk, sevinç.
Veda
Sevilen birinden veya yerden ayrılma.
Vedat
Sevgi, dostluk.
Vedi
Başkasının malını saklamakla görevli kimse.
Vedia
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan emanet.
Vedide
Dost, arkadaş.
Vedit
Dost, arkadaş.
Vefa
(vefa:)
Vefai
Vefalı, sözünde duran.
Vefakâr
Sevgisi geçici olmayan, vefalı.
Vefi
1. Vefalı, bağlı. 2. Tam, mükemmel, eksiksiz.
Vefia
1. Vefalı, bağlı. 2. Tam, mükemmel, eksiksiz.
Vefik
Arkadaş, yoldaş, aynı fikirde olan.
Vefika
Arkadaş, yoldaş, aynı fikirde olan.
Vefki
Uygun.
Vehbi
Tanrı bağışı olan.
Vehbiye
Tanrı bağışı olan.
Vehip
Bağışlama, bağış, vergi.
Vekil
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse.
Velet
Oğul, çocuk.
Veli
1. Sahip. 2. Ermiş, eren. 3. Bir çocuğun her türlü durumundan sorumlu olan kimse.
Velican
Can sahibi, canlı.
Velide
1. Yeni doğmuş çocuk. 2. Köle, kul, cariye.
Velit
1. Yeni doğmuş çocuk. 2. Kul, köle. 3. Erkek çocuk.
Veliye
Ermiş kadın.
Veliyüddin
Dindar, dinine sımsıkı bağlı kimse.
Veliyullah
Ermiş kimse, Tanrının sevgili kulu.
Venüs
Merkür’den sonra Güneş’e en yakın olan gezegen, Çoban Yıldızı.
Veral
Ver ve al anlamında kullanılan bir ad.
Verda
Gül.
Verdî
Güle ait, gül ile ilgili.
Verdinaz
Nazlanan güzel.
Vergi
Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.
Vergili
Eli açık, cömert.
Vergin
Verici, özverili kimse.
Verim
Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç.
Verşan
Çevreye şan ver, ünlen, ünlü ol anlamında kullanılan bir ad.
Vesamet
(vesa:met)
Vesik
Çok sağlam, güçlü.
Vesim
Güzel yüzlü.
Veyis
Yoksulluk, muhtaçlık.
Veysel
bk. Veyis
Veysi
Yoksul, muhtaç.
Vicdan
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
Vicdani
1. Duygu ile, vicdan ile ilgili. 2. Vicdanlı.
Vildan
1. Yeni doğmuş çocuklar. 2. Kullar, köleler.
Visali
Ulaşma, kavuşma.
Visam
Damga, nişan, işaret.
Volkan
Yanardağ.
Vural
Vur ve al anlamında kullanılan bir ad.
Vurgun
Birine tutkun, âşık.
Vuslat
1. Ulaşma, yetişme. 2. Kavuşma, sevgiliye kavuşma.