Bebek İsimleri

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
216 sonuç bulundu.
U
Ubeyde
bk. Übeyde
Ubeydullah
bk. Übeydullah
Ubeyt
bk. Übeyt

1. Son, nihayet. 2. Kıyı, kenar. 3. Sınır, hudut. 4. Neden, sebep.
Uca
1. Sırt, arka. 2. Yüksek, yüce.
Ucaer
Değerli, yüce kimse.
Uçan
1. Uçma eylemini yapan. 2. İki yelkenli gemi.
Uçanay
Çok sevinen insan.
Uçanok
Ok gibi uçarak giden kimse.
Uçantekin
Çok sevinen kimse.
Uçantürk
Çok sevinen Türk.
Uçar
Uçan, uçucu.
Uçarer
Çok sevinen kimse.
Uçarlı
Gerçekçi olmayan, hayaller peşinde koşan kimse.
Ucatekin
UYücelikte eşsiz kimse.
Uçay
Son ay.
Uçbay
Son derece zengin olan kimse.
Uçbeyi
Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli.
Uçhan
Sınır beyi.
Uçkan
Çok uçan, uçucu.
Uçkara
Bir kuş.
Uçkun
1. Kıvılcım. 2. Pahalı, yüksek. 3. Uçan, çapkın. 4. Becerikli, eli tez.
Uçma
1. Dağın karla örtülmüş dik yamacı. 2. Olay.
Uçmak
1. Cennet. 2. Yar, uçurum.
Uçman
Uçan, uçucu.
Uçuk
1. Uçmuş, soluk renk. 2. Çökmüş yer, toprak. 3. İyi. 4. Sivri dağ tepesi.
Uçur
1. Vakit, an, 2. Fırsat. 3. Mevsim.
Uflaz
bk. Oflaz
Ufuk
1. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay.
Ufukay
Ufuk ve ay.
Ufukdeniz
Ufuk ve deniz.
Ufuktan
Ufuk ve tan.
Ugan
bk. Ogan
Uğanbike
Güçlü, kuvvetli kadın.
Uğur
1. Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı.2. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey.3. İyilik, şans, talih, baht. 4. Fırsat, tesadüf.
Uğural
Uğur al anlamında kullanılan bir ad.
Uğuralp
Uğurlu yiğit.
Uğurata
Uğurlu ata.
Uğuray
Uğurlu kimse.
Uğurcan
Uğurlu, hayırlı kimse.
Uğurel
Eli uğurlu olan kimse.
Uğurhan
Uğurlu hükümdar.
Uğurlu
Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan kutlu, kutsal.
Uğurlubay
Uğurlu- kimse.
Uğurlubey
Uğurlu bey.
Uğurol
Mutlu ve bereket getir anlamında kullanılan bir ad.
Uğursal
Uğur dağıt, uğur sal anlamında kullanılan bir ad.
Uğursan
Uğuruyla tanınan kimse.
Uğursay
Uğur olarak kabul et anlamında kullanılan bir ad.
Uğursel
Uğuru çok olan kimse.
Uğurser
Uğur dağıt anlamında kullanılan bir ad.
Uğursoy
Uğurlu soydan gelen kimse.
Uğurtan
Tan vakti gibi uğurlu olan.
Uğurtay
Benzersiz biçimde uğurlu olan kimse.
Uğuş
bk. Ukuş
Uğut
1. Baygın, kendinden geçmiş. 2. Renksiz, solgun. 3. Kuru. 4. Yağmuru bol yılların buğdayı.
Uguz
bk. Oğuz
Uhuvvet
Kardeşlik, dostluk, arkadaşlık.
Ukuş
1. Anlayış, zekâ. 2. Benzeyiş. 3. Soy sop, kabile, soy.
Ulaç
1. Bağlayan, bağlayıcı. 2. Sınır.
Ulaçhan
İnsanları birbirine kaynaştıran hükümdar.
Ulaçkan
İnsanları birbirine kaynaştıran bir soydan gelen kimse.
Ulak
1. Haber götüren kimse, postacı. 2. Yardımcı. 3. Amaç, hedef. 4. İri yarı, güçlü kimse. 5. Ek, yama. 6. At.
Ulakbey
Yardım eden, yardımcı olan bey.
Ulam
1. Kesintisiz, sürekli. 2. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü. 3. Yetenekli, becerikli. 4. Grup, demet, topluluk, kategori.
Ular
Erkek keklik.
Ulaş
Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş kimse.
Ulcan
bk. Oğulcan
Ulcay
bk. Olcay
Uldız
bk. Yıldız
Ulu
1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. 2. Zengin.3. Saygın.
Ulualp
Çok erdemli, yüce yiğit.
Uluant
Kutsal, büyük yemin.
Ulubaş
Yüce, saygın kişi.
Ulubay
Yüce, saygın, erdemli kişi.
Ulubek
Erdemli, saygın bey.
Uluberk
Erdemli, saygın, güçlü kimse.
Ulubey
Yüce, saygın, değerli bey.
Uluç
Yüce, saygın kimse.
Uluca
Üstte, üst derecede bulunan kimse, önder.
Uluçağ
Hayırlı, uğurlu dönem.
Uluçam
Yüce, erdemli ve saygın olan kimse.
Ulucan
Erdemli, saygın, yüce kişi.
Uluçkan
Yüce, saygın ve erdemli bir soydan gelen kimse.
Uludağ
Dağlar kadar yüce, erdemli olan kimse.
Uludoğan
UDoğuştan yüce, uğurlu olan kimse.
Uluer
Saygın, uğurlu, yüce kimse.
Uluerkan
Saygın, yüce, soylu kimse.
Ulufer
Saygın ve aydın olan kimse.
Uluğ
bk. Ulu
Uluğbey
bk. Ulubey
Uluhan
Büyük, saygın hükümdar.
Ulukaan
Büyük, saygın hükümdar.
Ulukan
Soylu, yüce soydan gelen kimse.
Ulukaya
Saygın, erdemli ve güçlü kimse.
Ulukut
Çok uğurlu, kutlu kimse.
Ulum
Ululuk, haşmet, büyük gösteriş.
Uluman
Ulu, yüksek, saygın kimse.
Ulumeriç
Meriç Irmağı gibi coşkun olan kimse.
Ulun
1. Büyük, ulu. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü.
Ulunay
Değerli, saygın, erdemli kimse.
Uluöz
Özü yüce, saygın kişi.
Ulus
1. Millet, halk, insan topluluğu. 2. Göçebe. 3. Oba, aşiret kavim.
Uluşahin
Şahin gibi güçlü ve saygın olan kimse.
Ulusal
Ulusla ilgili, ulusa özgü.
Ulusan
Adı yüce tanınmış kişi.
Ulusoy
Soyu yüce ve saygın olan kimse.
Ulusu
Su gibi değerli olan kimse.
Ulutan
Yüce, erdemli ve saygın kişi.
Ulutaş
Değerli, yüce ve güçlü kimse.
Ulutay
Değerli, yüce ve benzersiz kimse.
Ulutekin
Saygın, değerli, yüce hükümdar.
Ulutürk
Yüce, soylu Türk.
Ulvi
Yüksek, yüce.
Ulviye
Yüksek, yüce.
Ulya
Çok yüce, en yüce.
Uma
1. Armağan, hediye. 2. Konuk, misafir.
Umaç
1. Amaç, hedef. 2. Umulan şey, umut.
Umak
Amaç, istek.
Uman
Umudu olan, bekleyen, umutlu.
Umar
Çare, çıkar yol.
Umay
1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı. 2. Devlet kuşu.
Umdu
İstek, dilek.
Umman
Ulu, büyük, engin deniz, okyanus.
Umnise
Ana kadın, kadınana.
Umran
bk. Ümran
Umu
Umut, istek, arzu, beklenen şey.
Umur
Görgü, bilgi, deneyim.
Umural
Görgülü, bilgili ol, deneyim kazan anlamında kullanılan bir ad.
Umuralp
Görgülü, bilgili yiğit.
Umurbay
Görgülü, bilgili, saygın kişi.
Umurbey
Görgülü, bilgili bey.
Umut
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.
Umutlu
Umudu olan, umut besleyen.
Unan
1. Sadakat, bağlılık. 2. Hak.
Unat
1. Doğru yol tutan. 2. Akıllı. 3. Ergin.
Ungan
1. Onmuş kişi, mutlu. 2. Yürekli, yiğit kişi.
Ur
1. Kale hendeği. 2. Şehir, kent. 3. Yüksek ve korunaklı yer.
Ural
Kale, şehir, kent al, ele geçir" anlamında kullanılan bir ad.
Uralp
Kentli yiğit.
Uraltan
Şehirli, kentli hükümdar.
Uraltay
Şehirli saygın kişi.
Uram
Büyük, geniş yol.
Uran
Yetenekli, usta, becerikli kimse.
Uras
bk. Uraz
Uraz
Talih, şans.
Uraza
1. Hediye, armağan. 2. Konuğa çıkarılan yiyecek.
Urazlı
Talihli, kutlu.
Urbeyi
Kale, şehir beyi.
Urgun
1. Vurulan, vurulmuş. 2. Vurgun, âşık. 3. Gizli.
Urhan
Şehir, kale hükümdarı.
Urı
1. Dere, yol. 2. Oğul. 3. Genç, delikanlı. 4. Ses, gürültü.
Urkan
Şehirli bir soydan gelen kimse.
Urluk
1. Aile, soy sop. 2. Tohum.
Uruk
1. Tane, tohum.2. Nesil, kuşak, soy.
Urun
bk. Orun
Urundu
1. Seçkin, seçilmiş. 2. Hayırlı.
Urungu
Savaşçı, savaşkan.
Uruş
Çarpışma, savaş, mücadele.
Uruz
Hedef, amaç.
Us
1. Akıl, zekâ. 2. Yarar, çıkar. 3. Sessiz, yavaş.
Uşak
1. Ufak, küçük. 2. Çocuk. 3. Genç, delikanlı. 4. Erkek hizmetçi.
Usal
1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün. 2. Önemsiz.
Usalan
Akıl alan, akıllı.
Usalp
Akıllı yiğit.
Usbay
Akıllı, saygın kişi.
Usberk
Aklı sağlam, akıllı kimse.
Usbey
Akıllı bey.
User
Akıllı kişi.
Ushan
Akıllı hükümdar.
Uskan
Akıllı soydan gelen kimse.
Uslu
Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse.
Usluer
Akıllı kimse.
Usman
Akıllı, zeki kimse.
Usta
İşinin eri, becerikli kimse.
Usuk
Anlayışlılık, çabuk sezme yeteneği.
Usum
Akıllı.
Usun
Hüzün.
Usunbike
Hüzünlü kadın.
Utkan
1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.
Utku
Üstünlük, zafer.
Utman
Şerefli, edepli, terbiyeli kimse.
Uyar
1. Uygun, yerinde. 2. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.
Uyaralp
Boyun eğen, uysal, nazik yiğit.
Uyarel
Boyun eğen, uysal, nazik kimse.
Uyarer
Uyumlu, nazik kimse.
Uygan
Uyumlu, uyan.
Uygar
Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni kimse.
Uygu
Uyum, uygunluk.
Uygun
1. Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı. 2. Oranlı.
Uygunel
Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı kimse.
Uyguner
Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı kimse.
Uygur
Uygar, medeni.
Uyguralp
Uygar, medeni yiğit.
Uysal
1. Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen. 2. Terbiyeli.
Uytun
bk. Oytun
Uz
1. İlyi, güzel. 2. Uygun, doğru. 3. Usta. 4. Temir, dikkatli. 5. Becerikli, akıllı, anlayışlı. 6. Yakın, içten.
Uzalp
İyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit.
Uzay
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk.
Uzbay
İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi.
Uzcan
Uysal, uyumlu, iyi insan.
Uzel
Usta, becerikli kişi.
Uzer
Becerikli, akıllı kişi.
Uzgören
Gerçeği önceden görebilen kimse.
Uzhan
İyi, temiz, akıllı, anlayışlı hükümdar.
Uzkan
Erdemli bir soydan gelen kimse.
Uzman
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse.
Uzmen
bk. Uzman
Uzsan
Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan kimse.
Uzsoy
İyi nitelikli soydan gelen kimse.
Uztan
Yetenekli, becerikli kimse.
Uztaş
Yetenekli, becerikli ve güçlü kimse.
Uztav
Yetenekli, becerikli kimse.
Uztay
Yetenekli, becerikli kimse.
Uztekin
Yetenekl, becerikli hükümdar.
Uztürk
Bütün iyi nitelikleri kendinde toplayan Türk.