Bebek İsimleri

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
178 sonuç bulundu.
F
Fadik
bk. Fatma
Fadile
bk. Fazıla
Fadim
bk. Fatma
Fadime
bk. Fatma
Fadıl
bk. Fazıl
Fadıla
bk. Fazıla
Fahim
1. Büyük, ulu. 2. Onurlu, saygın. 3. Anlayışlı, akıllı.
Fahime
1. Büyük, ulu. 2. Onurlu, saygın. 3. Anlayışlı, akıllı.
Fahir
1. Şanlı, şerefli, onurlu. 2. Övünen, iftihar eden. 3. Parlak, gösterişli, güzel.
Fahire
1. Şanlı, şerefli, onurlu. 2. Övünen, iftihar eden. 3. Parlak, gösterişli, güzel.
Fahrettin
Dinin övünç kaynağı.
Fahri
1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet.
Fahriye
1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet.3. Divan şairlerinin kendi erdemlerini övmek için yazdıkları şiir.
Fahrünnisa
Kadının erdemi, onuru, büyüklük ve ululuğu.
Faik
Manevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.
Faika
Manevi yönden üstün olan, yüksek, yüce.
Faiz
1. Başarı kazanan. 2. Taşan, coşan.
Faize
1. Başarı kazanan. 2. Taşan, coşan.
Fakih
1. Anlayışlı, zeki kimse. 2. Fıkıh bilgini.
Fakihe
Zeki, anlayışlı.
Fakir
1. Yoksul. 2. Zavallı, garip. 3. Derviş.
Fakirullah
Tanrı’nın büyüklüğü karşısında âciz olan kimse.
Falih
1. Başarılı ve mutlu kimse. 2. Toprağı süren, eken kimse.
Fani
1. Ölümlü. 2. Geçici. 3. Yaşlı.
Farabi
1. Farap adlı ilden olan kimse.2. 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk İslâm düşünürünün adı.
Fariha
bk. Feriha
Farik
Ayıran, ayırıcı.
Faris
1. Atlı, süvari. 2. İyi ata binen. 3. Anlayışlı, sevgili.
Farise
1. Atlı, süvari. 2. İyi ata binen. 3. Anlayışlı, sevgili.
Faruk
1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı.
Fasih
Güzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.
Fasihe
Güzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.
Fatih
1. Fetheden, zafer kazanan. 2. Açan, kapılar açan. 3. Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in lakabı.
Fatin
Zeki, akıllı, anlayışlı, kavrayışlı kimse.
Fatine
Zeki, akıllı, anlayışlı, kavrayışlı kimse.
Fatma
1. Çocuğunu sütten kesen kadın. 2. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı.
Fatmagül
Fatma ve gül.
Fatmanur
Fatma ve nur.
Fato
bk. Fatma
Fatoş
bk. Fatma
Faysal
1. Keskin kılıç. 2. Hâkim. 3. Kesin hüküm, karar.
Fazilet
İnsan yaradılışındaki bütün iyi huylar, erdem.
Fazıl
Erdemli.
Fazıla
Erdemli.
Fazlı
Erdemli, üstün, iyiliksever.
Fazlullah
Allah’ın erdemi, üstünlüğü.
Fecir
Sabaha karşı ortalığın aydınlanmaya başladığı zaman, tan vakti.
Fecri
Tan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.
Fecriye
Tan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.
Feda
(feda:)
Fedai
1. Yüksek bir ülkü uğrunda her türlü tehlikeyi göze alan kimse. 2. Bir kimseyi veya bir yeri koruyan, muhafız.
Fedakâr
(feda:kâr)
Fehamet
(feha:met)
Fehamettin
Dinin büyüklüğü, ululuğu.
Fehim
Anlayışlı, zeki, akıllı kimse.
Fehimdar
Zekâ, anlayış, kavrayış sahibi kimse.
Fehime
Anlayışlı, zeki, akıllı kimse.
Fehmi
Anlayış, kavrayışla ilgili olan.
Fehmiye
Anlayış, kavrayışla ilgili olan.
Fekahet
Şakacılık, hoş mizaçlılık.
Felât
Susuz çöl.
Felek
1. Gökyüzü. 2. Dünya, âlem. 3. Talih, baht, şans.
Fenni
Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.
Fenniye
Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.
Fer
1. Aydınlık, ışık.2. Güç, kuvvet.
Feragat
Hakkından vazgeçme, el çekme.
Ferah
1. Ar. Gönül açıklığı, sevinç, sevinme. 2. Far. Açık, aydınlık.
Ferahet
Şan ve şeref.
Ferahfeza
Ferah artıran, ferahlatan.
Ferahi
Bolluk, genişlik, ucuzluk.
Ferahnisa
Sevinçli, rahat kadın.
Ferahnüma
Sevinç gösteren, sevinçli.
Ferahnur
Aydınlık veren, nur veren.
Ferahru
Güler yüzlü, güleç.
Feramuş
Unutma, akıldan çıkma.
Feramuz
Kale muhafızı, koruyucusu.
Feraset
Çabuk seziş, anlayış.
Feray
Ay ışığı, ayın parlaklığı.
Feraye
bk. Feray
Fercan
Güçlü, parlak, canlı kişiliği olan kimse.
Ferda
(ferda:)
Ferdal
Dalın tomurcuğu.
Ferdane
bk. Ferdaniye
Ferdaniye
Birlik, teklik, eşsizlik.
Ferdar
Güce, saygınlığa sahip kimse.
Ferdi
1. Tek olan şey. 2. Fertle ilgili, bireysel.
Ferdiye
1. Tek olan, tek şey. 2. Fertle ilgili, bireysel.
Fereç
1. Zafer, utku. 2. Sevinç, teselli.
Fergün
Aydınlık, ışıklı gün.
Ferhan
1. Sevinçli, neşeli. 2. Memnun.
Ferhat
1. Güçlüğü yenip bir yeri ele geçiren. 2. Sevinç, neşe.3. Ferhat ile Şirin efsanesindeki erkek kahramanın adı.
Ferhattin
Dinin coşkusu, sevinci.
Ferhun
1. Güçlü, şanlı soydan gelen kimse.2. Sevinçli.
Ferhunde
1. Kutsal, kutlu, uğurlu. 2. Mutlu, mesut.
Feri
Asılla ilgili olmayıp ikinci derecede olan, ayrıntılı.
Feribe
Aldanmış.
Ferican
Can aydınlığı, ruhun ışığı.
Feride
Eşi benzeri olmayan, tek, eşsiz, üstün.
Feridun
1. Eşi olmayan, tek. 2. İran'da Pişdâdiyan sülâlesinin hükümdarı (M.Ö. 750).
Ferih
Çok mutlu, sevinçli.
Feriha
Ferah, rahat, sevinçli.
Feriser
1. Çok ışıklı, aydınlık. 2. Çok güçlü.
Ferişte
1. Melek. 2. Günahsız, masum. 3. İyi ve yumuşak huylu.
Ferit
Eşi benzeri olmayan, tek, eşsiz, üstün.
Feritkan
Eşi olmayan, soylu kandan gelen kimse.
Feriz
Ekini alınmış tarla.
Ferkan
Güçlü, saygın bir soydan gelen kimse.
Ferman
1. Buyruk, emir. 2. Tanrı buyruğu.
Fermani
Buyrukla, fermanla ilgili olan.
Fermude
1. Emir, buyruk, ferman. 2. Emrolunmuş, buyurulmuş.
Fernur
Aydınlık, ışık, nur.
Ferruh
1. Uğurlu, kutlu. 2. Aydınlık yüzlü.
Fersan
Derisinden kürk yapılan bir kır sansarı.
Feruzat
Hayırlı, kutlu.
Feruze
bk. Firuze
Ferve
1. Kürk.2. Zenginlik, servet.
Ferzan
Bilim ve hikmet.
Ferzane
1. Bilge, filozof. 2. Bilgili kimse.
Ferzend
Oğul, çocuk.
Fesih
Geniş, açık, aydınlık.
Fetanet
Yüksek zekâ, zihin açıklığı, çabuk anlama ve kavrama yeteneği.
Fethi
Fethetme, alma ile ilgili olan.
Fethiye
Fethetme, alma ile ilgili olan.
Fethullah
Allah’ın fethi.
Fetih
1. Açma. 2. Alma, zaptetme.
Fettah
1. Üstün gelmiş, zafer kazanmış. 2. Fetheden, açan. 3. Allah'ın adlarındandır.
Fevzi
Kurtuluş, zafer ve üstünlükle ilgili olan.
Fevziye
Kurtuluş, zafer ve üstünlükle ilgili olan.
Fevzullah
Allah’ın üstünlüğü.
Feyha
(feyha:)
Feyiz
1. Bolluk, bereket. 2. Suyun taşıp akması. 3. Bilim, bilgi.
Feyman
Ahlakta olgunluğu amaçlama, iyi ahlaka yönelme.
Feyyaz
1. Bereket ve bolluk veren. 2. Allah.
Feyza
1. Bolluk, çokluk. 2. Coşma, taşma.
Feyzan
1. Bolluk, bereket. 2. Taşma, taşkın.
Feyzettin
Dinin bereketi.
Feyzi
1. Bollukla, bereketle ilgili. 2. Bilimle, bilgiyle ilgili.
Feyziye
1. Bollukla, bereketle ilgili. 2. Bilimle, bilgiyle ilgili.
Feyzullah
Allah’ın bereketi.
Feza
(feza:)
Fezahan
Yükselmeyi amaçlayan hükümdar.
Fezai
Uzayla ilgili, uzaya ait.
Fezanur
Uzay gibi parlak ve aydınlık olan.
Fidan
1. Yeni yetişen ağaç veya ağaççık. 2. Ağacın kökünden çıkan. 3. İnce uzun, narin, zarif.
Fidangül
Gül fidanı.
Fide
Başka bir yere dikilmek için hazırlanmış körpe çiçek.
Figan
Istırap ile bağırma, inleme.
Figen
Yaralayan, kıran, düşüren.
Fikir
1. Düşünce. 2. Anlayış. 3. Zihin, us.
Fikret
1. Düşünce, fikir. 2. Zihin, akıl. 3. Kuruntu.
Fikrettin
Din düşüncesi.
Fikri
Düşünülerek oluşturulan, fikirle ilgili.
Fikriye
Düşünülerek oluşturulan, fikirle ilgili.
Filbahar
Ormanlarda yetişen, beyaz, mavi, mor çiçekler açan, tırmanıcı sarılgan bitki.
Filiz
1. Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe sürgün. 2. İnce uzun, zayıf, narin kız.
Filizer
Genç, toy, delikanlı.
Firaz
1. Yüksek, yukarı. 2. Yokuş, çıkış.
Firdevs
Cennet, cennet bahçesi.
Firdevsi
1. Cennete ait, cennetle ilgili. 2. İran’ın ünlü şairi, Şehname’nin yazarı.
Firkat
Ayrılık, dostlardan ve sevgiliden ayrılma.
Firuz
1. Mutlu, sevinçli, uğurlu. 2. Bahtlı, talihli.
Firuzan
bk. Füruzan
Firuze
Açık mavi renkli, değerli bir süs taşı.
Fitnat
bk. Fıtnat
Fırat
1. Asurca. Geniş akarsu. 2. Far. Geçit veren, üstünden geçmeye uygun. 3. Türkiye ve Suriye’nin doğu bölgelerini sulayan, Irak’ı aşan, Dicle ırmağıyla birleşerek Basra körfezine dökülen büyük nehir.
Fıtnat
Zihin açıklığı, kolay kavrama ve anlama yeteneği, zekâ.
Fuat
Gönül, kalp, yürek.
Fügen
bk. Figen
Ful
Büyük beyaz çiçekleri kokulu, boyu üç metreyi bulabilen bir ağaççık ve bunun beyaz, kokulu çiçeği.
Fulya
Nergisgillerden bir bitki ve onun güzel renkli, kokulu çiçeği.
Funda
Kurak yerlerde yetişen çalı türünden bir ağaççık.
Furkan
1. İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey. 2. Kur'an-ı Kerim.
Füruzan
Parlayıcı, parlayan, parlak.
Füruzende
1. Yanıcı, yakıcı. 2. Parlatan, parlayın, aydınlatan.
Füsun
Sihir, büyü.
Füsunkâr
1. Büyüleyici. 2. Sihirbaz, büyücü.
Fütüvvet
1. Mertlik, yiğitlik. 2. Soy temizliği. 3. Cömertlik.
Fuzuli
1. BFaziletli, erdemli. 2. Boşboğaz, gereksiz işlerle uğraşan. 3. XVI. yy.'da yaşamış en büyük Divan Edebiyatı şairlerinden biri.