Bebek İsimleri

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
84 sonuç bulundu.
P
Padişah
Hükümdar, sultan.
Pak
1. Temiz, arı. 2. Saf, katışıksız. 3. Kutsal, mübarek.
Pakalın
Dürüst, doğru, iyi tanınmış kimse.
Pakân
Ermişler, azizler.
Pakbaz
1. İçten bağlı, vefalı. 2. Aziz.
Pakel
İyi işler yapan, doğru kimse.
Paker
Temiz, dürüst, iyi kimse.
Paki
Temizlik, saflık.
Pakize
1. Temiz, lekesiz. 2. Halis, saf.
Pakkan
Temiz soydan gelen kimse.
Pakman
Temiz, dürüst, soylu kimse.
Paksan
Temiz, doğru, namuslu tanınmış kimse.
Paksu
Su gibi temiz ve saf olan kimse.
Paksüt
Temiz süt emmiş, soyu temiz kimse.
Pamir
Orta Asya’da Tacikistan, Çin, Sincan Uygur Özerk sınırında bulunan lalenin ana vatanı olan ve Himalaya Dağlarının kuzey silsilelerini teşki eden sıra dağların adı.
Pamuk
1. Koza biçimindeki meyvesi, üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi. 2. Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş, ince, yumuşak tellerin adı. 3. Yumuşak huylu, ince kişi.
Papatya
İlkbaharda çiçek açan, taç yaprakları beyaz, ortası sarı kömeçli bir kır çiçeği.
Parla
Işık saç, ışılda, ün kazan, tanın anlamlarında kullanılan bir ad.
Parlak
1. Parlayan, ışıldayan. 2. Temiz. 3. Çok başarılı.
Parlanur
Nur gibi parla, ışık saç anlamında kullanılan bir ad.
Parlar
Işık saçan, ışıldayan, aydınlık veren.
Payan
1. Son, nihayet. 2. Uç, kenar.
Paye
1. Aşama, rütbe, derece. 2. Basamak, merdiven basamağı. 3. İkizlerin bir yıldızı, Cevza burcu.
Payende
1. Duran, sürekli, daimî. 2. Destek, dayanak.
Payidar
1. Saygın, rütbeli. 2. Kalıcı.
Pek
1. Sert, katı. 2. Sağlam, dayanıklı. 3. Hızlı.
Pekak
Çok temiz, çok ak.
Pekay
Çok parlak, çok güzel.
Pekbal
Çok tatlı, çok sevimli.
Pekdeğer
Çok değerli, çok kıymetli.
Pekkan
Sağlam, temiz soydan gelen.
Peköz
Özü sağlam kimse.
Pekşen
Şen, neşeli, mutlu kimse.
Peksu
Çok saf ve temiz.
Pelin
Bileşikgillerden, yapraklarında acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte ve içki yapımında kullanılan bir bitki.
Pelit
Çınar, meşe vb. ağaçların meyvesi.
Pembe
Beyaz ile kırmızının karışmasından oluşan açık renk.
Pembegül
Pembe rekli gül.
Perçem
1. Kâkül. 2. Yele. 3. Mızrak, bayrak gibi şeylerin başlarına konan püskül.
Peren
Ülker yıldızı.
Peri
1. Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, düşsel dişi varlık. 2. Çok güzel, çok alımlı kadın.
Perican
Peri gibi güzel olan.
Periçehre
Peri yüzlü, peri kadar güzel.
Peride
1. Uçmuş. 2. Soluk, solmuş.
Perihan
1. Büyücü, perileri davet eden. 2. Periler hükümdarı.
Perinişan
Peri gibi, periye benzeyen.
Perinur
Nur yüzlü, peri kadar güzel.
Periru
Peri yüzlü, çok güzel.
Periveş
Peri gibi, çok güzel.
Perizat
1. Peri çocuğu. 2. Güzel, çok güzel.
Perize
1. Kırmızı altın. 2. Ateşte pişirilen ekmek.
Permun
Bezek, süs.
Perran
Uçan, uçucu.
Pertev
Işık, parlaklık.
Peruze
bk. Piruze.
Pervane
Geceleri ışık çevresinde döner küçük kelebek.
Perver
Büyüten, yetiştiren, besleyen, koruyan, eğiten.
Pervin
Ülker yıldızı, Süreyya.
Perviz
1. Üstün, galip. 2. Güzellik. 3. Cilve.
Pesen
1. Kırağı, çiy. 2. Sis. 3. İnce ince yağan kar, çisenti.
Pesent
1. Beğenen, beğenmiş. 2. Beğenme, seçme.
Petek
1. Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı bal mumu yuvacıklar. 2. Arı kovanı. 3. Topraktan, çamurdan yapılan tahıl ambarı.
Peyker
Yüz, surat.
Peyman
Yemin, ant.
Piran
Yaşlılar, ulu erenler, ermişler.
Piraye
Süs, ziynet.
Piruze
Mavi renkli, değerli bir süs taşı, firuze.
Pınar
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak.
Pırıl
1. Çok parlak, çok ışıklı.2. Çok temiz 3. Eksiksiz.
Pırıltı
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık.
Pırlanta
Değerli bir tür elmas.
Pıtırca
Koyu pembe renkli bir bahar çiçeği.
Pıtrak
1. Dikenli tohumu insanların giysilerine, hayvanların tüylerine yapışan bir ot. 2. Ağaç dallarında kuruyup dikenleşen küçük budaklar.
Polat
1. Çelik. 2. Güç, kuvvet.
Poyraz
1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. 2. Kuzey yönü.
Prenses
Hükümdar ailesinden olan kadın.
Pullu
1. Pulla işlenmiş, pulla süslenmiş. 2. Süslü, bezenmiş.
Punar
bk. Pınar
Pürçek
1. Şakaklardan sarkan saç, zülüf. 2. Ağaç ve bitkilerin saçak gibi ince kökleri. 3. Oya, püskül, saçak.
Püren
1. Kimi ağaçlarda, yapraklardan ayrı olarak süren ince yaprak. 2. Çalılık ve sık otlu yerler. 3. Sarı, kırmızı çiçek açan ufak yapraklı, arıların çok sevdiği bir tür ot. 4. Meşe ağacı filizi.
Pürfer
Çok parlak, aydınlık.
Pürşan
Şanlı, şerefli.
Pürşen
Neşe dolu, hayat dolu.
Pütün
Olgun, yetkin.