Bebek İsimleri

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
119 sonuç bulundu.
Ü
Übeyd
bk. Übeyt
Übük
1. İbibik kuşu. 2. İbik.
Üçe
1. Yüce, yüksek. 2. Arka.
Üçel
Üç el.
Üçer
Üç-er.
Üçgül
Yaban yoncası.
Üçışık
Üç ışık.
Üçkök
Üç kök.
Üçok
Oğuz Destanı'na göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad.
Üftade
1. Tutkun, âşık, sevdalı.2. Düşmüş, düşkün.
Üge
Şöhretli, tanınmış, ünlü.
Ügü
1. Baykuş. 2. Boş, ıssız.
Üke
Onur, şeref.
Ükkaşe
bk. Ökkeş
Üleş
1. Bölüşme, paylaşma. 2. Pay.
Ülez
1. Batmakta olan güneş. 2. Salgın.
Ülfer
Büyük su, ırmak.
Ülfet
1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk, arkadaşlık.
Ülgen
1.Yüce, yüksek, ulu. 2. Eski Türklerde Gök Tanrı'ya verilen ad.
Ülgenalp
Yüce, ulu yiğit.
Ülgener
Yüce, ulu kimse.
Ülger
1. Şeftali, kumaş vb.ndeki ince tüy. 2. Vecize.
Ülgü
1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.
Ülgür
bk. Ülker
Ülke
1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü.2. Devlet.
Ülkem
Yurdum, vatanım anlamında kullanılan bir ad..
Ülken
Senin yurdun, senin vatanın anlamında kullanılan bir ad.
Ülkenur
Yurdu aydınlatan ışık.
Ülker
Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım.
Ülkü
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.
Ülkücü
Bir ülküye bağlı olan.
Ülküdeş
Aynı ülküye bağlı olanlardan her biri.
Ülkühan
Bir ülküsü, amacı olan hükümdar.
Ülkülü
Ülküsü olan kimse.
Ülküm
Amacım, ulaşmak istediğim şey anlamında kullanılan bir ad.
Ülkümen
Ülküsü olan, bir ülküye bağlı olan kimse.
Ülküsel
Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde olan.
Ülkütan
Ülküsü tan vakti gibi aydın olan.
Ülküye
Ülkü adına yanlış olarak Arapça dişillik getirilerek elde edilmiş bir ad.
Ülmen
Denizci, deniz adamı.
Ümek
1. Asker. 2. Köle.
Ümit
Umut.
Ümmet
1. Bir peygambere inananların tümü. 2. Müslüman dinine bağlı olanların tümüne verilen ad.
Ümmiye
Anneye ait, anneyle ilgili olan.
Ümmühan
Hükümdar anası.
Ümniye
1. Umut. 2. İstek, arzu. 3. Niyet.
Ün
1. Yüksek ses, ses. 2. Şöhret, şan.
Ünal
Adın duyulsun, tanın, ün kazan anlamında kullanılan bir ad.
Ünalan
Ün-alan. Adı duyulmuş, ün kazanmış.
Ünaldı
Ünlü, tanınan, meşhur.
Ünalmış
Tanınmış, meşhur, şöhretli.
Ünalp
Tanınmış, ünlü yiğit.
Ünay
Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.
Ünek
1. Kahraman, yiğit. 2. Ünlü, tanınmış.
Üner
Tanınmış, ünlü kimse.
Üngördü
Tanınan, şöhretli, ünlü.
Üngören
Tanınan, ünlü, meşhur.
Üngörmüş
Tanınmış, ünlü, meşhur.
Üngün
Tanınmış, ünlü, meşhur.
Üngür
Mağara.
Ünkan
Tanınmış soydan gelen kimse.
Ünkaya
Gücüyle, kuvvetiyle tanınan kimse.
Ünlem
1. Ses, seda.2. Çağrı.
Ünlen
Ün kazan, meşhur ol anlamında kullanılan bir ad.
Ünlü
Tanınmış, adı duyulmuş, şöhretli, şanlı.
Ünlüer
Tanınmış, ünlü kimse.
Ünlüol
Adın duyulsun, ün kazan anlamında kullanılan bir ad.
Ünlüsoy
Tanınmış soydan gelen kimse.
Ünsaç
Adın duyulsun, ünlen anlamında kullanılan bir ad.
Ünsal
Adın duyulsun, ünlen anlamında kullanılan bir ad.
Ünsan
Adını duyuran, ünlü.
Ünsay
Ünlen, adın duyulsun anlamında kullanılan bir ad.
Ünsel
Çok ünlü, çok meşhur.
Ünsev
Ünlü olmayı sev anlamında kullanılan bir ad.
Ünseven
Ünlü olmayı, tanınmayı seven kimse.
Ünsever
Ünlü olmayı, tanınmayı seven kimse.
Ünsevin
Ünlü olmayı, tanınmayı sevin anlamında kullanılan bir ad.
Ünsi
1. Alışmış, sokulgan. 2. Arkadaş, dost.
Ünsiye
1. Alışmış, sokulgan. 2. Arkadaş, dost.
Ünsoy
Soyu ünlü olan kimse.
Üntürk
Tanınmış, ünlü Türk.
Ünübol
Ünü yayılmış olan, çok tanınan kimse.
Ünüçok
Çok ünlü.
Ünüdeğer
Ününe yakışır nitelikte olan kimse.
Ünügür
Çok ünlü.
Ünüvar
Ünlü, tanınmış kimse.
Ünver
Ünlen, tanınmış bir insan ol anlamında kullanılan bir ad.
Ünverdi
Tanınmış, ünlü kimse.
Ünveren
Tanınmış, ünlü kimse.
Ünvermiş
Tanınmış, ünlü kimse.
Ünyay
Ününü yay, ünün duyulsun anlamında kullanılan bir ad.
Ünzile
İndirilmiş, inzal olunmuş.
Ürek
1. Çok üreyen, çoğalan. 2. Eli çabuk, çok iş çıkaran, hızlı. 3. At, kısrak sürüsü.
Ürem
Artma, çoğalma, faiz.
Üren
1. Kurak, susuz yer. 2. Şimşek. 3. Soy.
Üresin
Çoğalsın, soyu genişlesin anlamında kullanılan bir ad.
Ürkmez
Korkmaz, yılmaz.
Ürkün
Korku, çekingenlik.
Ürmegül
Sarmaşık.
Ürpek
1. Ürperen, ürpermiş. 2. Mazı ağaçlarının üstündeki tüylü nesne.
Ürper
Titreme, titreyiş.
Ürünay
Çok parlak, çok aydınlık olan.
Üründübay
Seçkin nitelikli, saygın kimse.
Üsgen
1. Yüksek. 2. Gelişmiş. 3. Birine göre yüksek aşamada olan kimse.
Üstat
1. Bir bilim veya sanat alanında üstün bir yeri olan kimse. 2. Öğretmen.3. Usta.4. Sanatçı.
Üstay
Ay gibi yüksek, yüce.
Üstek
Yüksek, yüce.
Üstel
Yüce, saygın kimse.
Üster
Saygın, değerli kimse.
Üstol
Değerli ol, yücel anlamında kullanılan bir ad.
Üstün
1. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. 2. Yenen, galip gelen. 3. Sayıca çok, fazla.
Üstünbay
Seçkin, başarılı kimse.
Üstüner
Seçkin, başarılı kimse.
Üstüngü
En üstteki, en yüksekteki.
Ütügen
Üşüyen,çok üşüyen.
Üveys
Kurt, küçük kurt.
Üye
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri.
Üzek
bk. Özek
Üzeyir
Kutsal kitaplarda geçen bir ad.