Erkek Bebek İsimleri Sözlüğü

Hepsi | A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
75 sonuç bulundu.
V
Vacip
Yapılması gerekli olan.
Vacit
1. Meydana getirici, yaratıcı. 2. Varlıklı, zengin.
Vafi
Sözünde duran, sözünün eri.
Vafir
Çok, bol.
Vafit
Elçi, temsilci.
Vaha
Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan.
Vahap
Bağışlayan, ihsan eden.
Vahdet
1. Yalnızlık, teklik, birlik. 2. Allah'a yakınlık, Allah'a ulaşma.
Vahdettin
Dinin tekliği, birliği.
Vahip
Hibe eden, bağışlayan.
Vahit
Tek, bir, yalnız.
Vahittin
Dinin tekliği, tek din.
Vaiz
Dinsel öğütlerde bulunan kimse.
Vâkıf
1. Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan. 2. Duran, ayakta duran.
Vakkas
Savaşçı, okçu.
Vakur
Ağırbaşlı, temkinli.
Vâlâ
(va:la:)
Vâlâşan
Şanı yüce, şanlı.
Vamık
Seven, âşık.
Varal
Git ve al anlamında kullanılan bir ad.
Varaş
Anlayış, akıl, zekâ.
Vardar
Yugoslavya ve Yunanistan´da Selânik körfezine dökülen ırmak.
Vargın
Ulaşan, isteğine erişen.
Varlık
1. Zenginlik, para, mal mülk. 2. Önemli, yararlı, değerli. 3. Yaşam, hayat. 4. Var olan her şey.
Varol
Yaşa, uzun ve sağlıklı bir yaşamın olsun anlamında kullanılan bir ad.
Vasfi
Nitelikli.
Vasıf
Vasfeden, bildiren, öven.
Vasıl
Erişen, ulaşan, kavuşan.
Vassaf
Niteliklerini bildirerek anlatan veya öven.
Vatan
Yurt.
Vataner
Vatanın evladı.
Vecahettin
Dinin yüceliği, onuru.
Vecdet
Zenginlik, varsıllık.
Vecdi
Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan.
Vechi
Yüzle ilgili, yüze ait.
Vecih
l. Bir kavmin büyüğü, başkanı, şefi. 2. Güzel, hoş.
Vecihi
Güzellik, hoşlukla ilgili.
Vecit
1. Bir şeyin güzelliği karşısında kendini kaybedecek dereceye gelmek, coşkulanmak. 2. Tanrı sevgisinden dolayı duyulan coşkunluk, sevinç.
Vedat
Sevgi, dostluk.
Vedi
Başkasının malını saklamakla görevli kimse.
Vedit
Dost, arkadaş.
Vefa
(vefa:)
Vefai
Vefalı, sözünde duran.
Vefi
1. Vefalı, bağlı. 2. Tam, mükemmel, eksiksiz.
Vefik
Arkadaş, yoldaş, aynı fikirde olan.
Vefki
Uygun.
Vehbi
Tanrı bağışı olan.
Vehip
Bağışlama, bağış, vergi.
Vekil
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse.
Velet
Oğul, çocuk.
Veli
1. Sahip. 2. Ermiş, eren. 3. Bir çocuğun her türlü durumundan sorumlu olan kimse.
Velican
Can sahibi, canlı.
Velit
1. Yeni doğmuş çocuk. 2. Kul, köle. 3. Erkek çocuk.
Veliyüddin
Dindar, dinine sımsıkı bağlı kimse.
Veliyullah
Ermiş kimse, Tanrının sevgili kulu.
Veral
Ver ve al anlamında kullanılan bir ad.
Verdî
Güle ait, gül ile ilgili.
Vergi
Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.
Vergili
Eli açık, cömert.
Vergin
Verici, özverili kimse.
Verim
Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç.
Verşan
Çevreye şan ver, ünlen, ünlü ol anlamında kullanılan bir ad.
Vesamet
(vesa:met)
Vesik
Çok sağlam, güçlü.
Vesim
Güzel yüzlü.
Veyis
Yoksulluk, muhtaçlık.
Veysel
bk. Veyis
Veysi
Yoksul, muhtaç.
Vicdan
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
Vicdani
1. Duygu ile, vicdan ile ilgili. 2. Vicdanlı.
Visali
Ulaşma, kavuşma.
Visam
Damga, nişan, işaret.
Volkan
Yanardağ.
Vural
Vur ve al anlamında kullanılan bir ad.
Vurgun
Birine tutkun, âşık.