Erkek Bebek İsimleri Sözlüğü

Hepsi | A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
303 sonuç bulundu.
Ü
Übeyd
bk. Übeyt
U
Ubeydullah
bk. Übeydullah
Ubeyt
bk. Übeyt

1. Son, nihayet. 2. Kıyı, kenar. 3. Sınır, hudut. 4. Neden, sebep.
Uca
1. Sırt, arka. 2. Yüksek, yüce.
Ucaer
Değerli, yüce kimse.
Uçan
1. Uçma eylemini yapan. 2. İki yelkenli gemi.
Uçanay
Çok sevinen insan.
Uçanok
Ok gibi uçarak giden kimse.
Uçantekin
Çok sevinen kimse.
Uçantürk
Çok sevinen Türk.
Uçar
Uçan, uçucu.
Uçarer
Çok sevinen kimse.
Uçarlı
Gerçekçi olmayan, hayaller peşinde koşan kimse.
Ucatekin
UYücelikte eşsiz kimse.
Uçay
Son ay.
Uçbay
Son derece zengin olan kimse.
Uçbeyi
Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli.
Ü
Üçe
1. Yüce, yüksek. 2. Arka.
Üçel
Üç el.
Üçer
Üç-er.
U
Uçhan
Sınır beyi.
Ü
Üçışık
Üç ışık.
U
Uçkan
Çok uçan, uçucu.
Uçkara
Bir kuş.
Ü
Üçkök
Üç kök.
U
Uçkun
1. Kıvılcım. 2. Pahalı, yüksek. 3. Uçan, çapkın. 4. Becerikli, eli tez.
Uçma
1. Dağın karla örtülmüş dik yamacı. 2. Olay.
Uçmak
1. Cennet. 2. Yar, uçurum.
Uçman
Uçan, uçucu.
Ü
Üçok
Oğuz Destanı'na göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad.
U
Uçuk
1. Uçmuş, soluk renk. 2. Çökmüş yer, toprak. 3. İyi. 4. Sivri dağ tepesi.
Uçur
1. Vakit, an, 2. Fırsat. 3. Mevsim.
Uflaz
bk. Oflaz
Ufuk
1. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay.
Ufukay
Ufuk ve ay.
Ufukdeniz
Ufuk ve deniz.
Ufuktan
Ufuk ve tan.
Ugan
bk. Ogan
Ü
Üge
Şöhretli, tanınmış, ünlü.
Ügü
1. Baykuş. 2. Boş, ıssız.
U
Uğur
1. Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı.2. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey.3. İyilik, şans, talih, baht. 4. Fırsat, tesadüf.
Uğural
Uğur al anlamında kullanılan bir ad.
Uğuralp
Uğurlu yiğit.
Uğurata
Uğurlu ata.
Uğuray
Uğurlu kimse.
Uğurcan
Uğurlu, hayırlı kimse.
Uğurel
Eli uğurlu olan kimse.
Uğurhan
Uğurlu hükümdar.
Uğurlu
Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan kutlu, kutsal.
Uğurlubay
Uğurlu- kimse.
Uğurlubey
Uğurlu bey.
Uğurol
Mutlu ve bereket getir anlamında kullanılan bir ad.
Uğursal
Uğur dağıt, uğur sal anlamında kullanılan bir ad.
Uğursan
Uğuruyla tanınan kimse.
Uğursay
Uğur olarak kabul et anlamında kullanılan bir ad.
Uğursel
Uğuru çok olan kimse.
Uğursoy
Uğurlu soydan gelen kimse.
Uğurtan
Tan vakti gibi uğurlu olan.
Uğurtay
Benzersiz biçimde uğurlu olan kimse.
Uğuş
bk. Ukuş
Uğut
1. Baygın, kendinden geçmiş. 2. Renksiz, solgun. 3. Kuru. 4. Yağmuru bol yılların buğdayı.
Uguz
bk. Oğuz
Uhuvvet
Kardeşlik, dostluk, arkadaşlık.
Ü
Üke
Onur, şeref.
Ükkaşe
bk. Ökkeş
U
Ukuş
1. Anlayış, zekâ. 2. Benzeyiş. 3. Soy sop, kabile, soy.
Ulaç
1. Bağlayan, bağlayıcı. 2. Sınır.
Ulaçhan
İnsanları birbirine kaynaştıran hükümdar.
Ulaçkan
İnsanları birbirine kaynaştıran bir soydan gelen kimse.
Ulak
1. Haber götüren kimse, postacı. 2. Yardımcı. 3. Amaç, hedef. 4. İri yarı, güçlü kimse. 5. Ek, yama. 6. At.
Ulakbey
Yardım eden, yardımcı olan bey.
Ulam
1. Kesintisiz, sürekli. 2. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü. 3. Yetenekli, becerikli. 4. Grup, demet, topluluk, kategori.
Ular
Erkek keklik.
Ulaş
Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş kimse.
Ulcan
bk. Oğulcan
Ulcay
bk. Olcay
Uldız
bk. Yıldız
Ü
Üleş
1. Bölüşme, paylaşma. 2. Pay.
Ülez
1. Batmakta olan güneş. 2. Salgın.
Ülfer
Büyük su, ırmak.
Ülfet
1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk, arkadaşlık.
Ülgen
1.Yüce, yüksek, ulu. 2. Eski Türklerde Gök Tanrı'ya verilen ad.
Ülgenalp
Yüce, ulu yiğit.
Ülgener
Yüce, ulu kimse.
Ülger
1. Şeftali, kumaş vb.ndeki ince tüy. 2. Vecize.
Ülgü
1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.
Ülken
Senin yurdun, senin vatanın anlamında kullanılan bir ad.
Ülker
Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım.
Ülkücü
Bir ülküye bağlı olan.
Ülküdeş
Aynı ülküye bağlı olanlardan her biri.
Ülkülü
Ülküsü olan kimse.
Ülkümen
Ülküsü olan, bir ülküye bağlı olan kimse.
Ülküsel
Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde olan.
Ülkütan
Ülküsü tan vakti gibi aydın olan.
Ülmen
Denizci, deniz adamı.
U
Ulu
1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. 2. Zengin.3. Saygın.
Ulualp
Çok erdemli, yüce yiğit.
Uluant
Kutsal, büyük yemin.
Ulubaş
Yüce, saygın kişi.
Ulubay
Yüce, saygın, erdemli kişi.
Ulubek
Erdemli, saygın bey.
Uluberk
Erdemli, saygın, güçlü kimse.
Ulubey
Yüce, saygın, değerli bey.
Uluç
Yüce, saygın kimse.
Uluca
Üstte, üst derecede bulunan kimse, önder.
Uluçağ
Hayırlı, uğurlu dönem.
Uluçam
Yüce, erdemli ve saygın olan kimse.
Ulucan
Erdemli, saygın, yüce kişi.
Uluçkan
Yüce, saygın ve erdemli bir soydan gelen kimse.
Uludağ
Dağlar kadar yüce, erdemli olan kimse.
Uludoğan
UDoğuştan yüce, uğurlu olan kimse.
Uluer
Saygın, uğurlu, yüce kimse.
Uluerkan
Saygın, yüce, soylu kimse.
Uluğ
bk. Ulu
Uluğbey
bk. Ulubey
Uluhan
Büyük, saygın hükümdar.
Ulukaan
Büyük, saygın hükümdar.
Ulukan
Soylu, yüce soydan gelen kimse.
Ulukaya
Saygın, erdemli ve güçlü kimse.
Ulukut
Çok uğurlu, kutlu kimse.
Ulum
Ululuk, haşmet, büyük gösteriş.
Uluman
Ulu, yüksek, saygın kimse.
Ulumeriç
Meriç Irmağı gibi coşkun olan kimse.
Ulun
1. Büyük, ulu. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü.
Ulunay
Değerli, saygın, erdemli kimse.
Uluöz
Özü yüce, saygın kişi.
Ulus
1. Millet, halk, insan topluluğu. 2. Göçebe. 3. Oba, aşiret kavim.
Uluşahin
Şahin gibi güçlü ve saygın olan kimse.
Ulusal
Ulusla ilgili, ulusa özgü.
Ulusan
Adı yüce tanınmış kişi.
Ulusoy
Soyu yüce ve saygın olan kimse.
Ulusu
Su gibi değerli olan kimse.
Ulutan
Yüce, erdemli ve saygın kişi.
Ulutaş
Değerli, yüce ve güçlü kimse.
Ulutay
Değerli, yüce ve benzersiz kimse.
Ulutekin
Saygın, değerli, yüce hükümdar.
Ulutürk
Yüce, soylu Türk.
Ulvi
Yüksek, yüce.
Uma
1. Armağan, hediye. 2. Konuk, misafir.
Umaç
1. Amaç, hedef. 2. Umulan şey, umut.
Umak
Amaç, istek.
Uman
Umudu olan, bekleyen, umutlu.
Umar
Çare, çıkar yol.
Umdu
İstek, dilek.
Ü
Ümek
1. Asker. 2. Köle.
Ümit
Umut.
U
Umman
Ulu, büyük, engin deniz, okyanus.
Ü
Ümmet
1. Bir peygambere inananların tümü. 2. Müslüman dinine bağlı olanların tümüne verilen ad.
U
Umran
bk. Ümran
Umu
Umut, istek, arzu, beklenen şey.
Umur
Görgü, bilgi, deneyim.
Umural
Görgülü, bilgili ol, deneyim kazan anlamında kullanılan bir ad.
Umuralp
Görgülü, bilgili yiğit.
Umurbay
Görgülü, bilgili, saygın kişi.
Umurbey
Görgülü, bilgili bey.
Umut
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.
Umutlu
Umudu olan, umut besleyen.
Ü
Ün
1. Yüksek ses, ses. 2. Şöhret, şan.
Ünal
Adın duyulsun, tanın, ün kazan anlamında kullanılan bir ad.
Ünalan
Ün-alan. Adı duyulmuş, ün kazanmış.
Ünaldı
Ünlü, tanınan, meşhur.
Ünalmış
Tanınmış, meşhur, şöhretli.
Ünalp
Tanınmış, ünlü yiğit.
U
Unan
1. Sadakat, bağlılık. 2. Hak.
Unat
1. Doğru yol tutan. 2. Akıllı. 3. Ergin.
Ü
Ünay
Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.
Ünek
1. Kahraman, yiğit. 2. Ünlü, tanınmış.
Üner
Tanınmış, ünlü kimse.
U
Ungan
1. Onmuş kişi, mutlu. 2. Yürekli, yiğit kişi.
Ü
Üngördü
Tanınan, şöhretli, ünlü.
Üngören
Tanınan, ünlü, meşhur.
Üngörmüş
Tanınmış, ünlü, meşhur.
Üngün
Tanınmış, ünlü, meşhur.
Üngür
Mağara.
Ünkan
Tanınmış soydan gelen kimse.
Ünkaya
Gücüyle, kuvvetiyle tanınan kimse.
Ünlem
1. Ses, seda.2. Çağrı.
Ünlen
Ün kazan, meşhur ol anlamında kullanılan bir ad.
Ünlü
Tanınmış, adı duyulmuş, şöhretli, şanlı.
Ünlüer
Tanınmış, ünlü kimse.
Ünlüol
Adın duyulsun, ün kazan anlamında kullanılan bir ad.
Ünlüsoy
Tanınmış soydan gelen kimse.
Ünsaç
Adın duyulsun, ünlen anlamında kullanılan bir ad.
Ünsal
Adın duyulsun, ünlen anlamında kullanılan bir ad.
Ünsan
Adını duyuran, ünlü.
Ünsev
Ünlü olmayı sev anlamında kullanılan bir ad.
Ünseven
Ünlü olmayı, tanınmayı seven kimse.
Ünsever
Ünlü olmayı, tanınmayı seven kimse.
Ünsevin
Ünlü olmayı, tanınmayı sevin anlamında kullanılan bir ad.
Ünsi
1. Alışmış, sokulgan. 2. Arkadaş, dost.
Ünsoy
Soyu ünlü olan kimse.
Üntürk
Tanınmış, ünlü Türk.
Ünübol
Ünü yayılmış olan, çok tanınan kimse.
Ünüçok
Çok ünlü.
Ünüdeğer
Ününe yakışır nitelikte olan kimse.
Ünügür
Çok ünlü.
Ünüvar
Ünlü, tanınmış kimse.
Ünver
Ünlen, tanınmış bir insan ol anlamında kullanılan bir ad.
Ünverdi
Tanınmış, ünlü kimse.
Ünveren
Tanınmış, ünlü kimse.
Ünvermiş
Tanınmış, ünlü kimse.
Ünyay
Ününü yay, ünün duyulsun anlamında kullanılan bir ad.
U
Ur
1. Kale hendeği. 2. Şehir, kent. 3. Yüksek ve korunaklı yer.
Ural
Kale, şehir, kent al, ele geçir" anlamında kullanılan bir ad.
Uralp
Kentli yiğit.
Uraltan
Şehirli, kentli hükümdar.
Uraltay
Şehirli saygın kişi.
Uram
Büyük, geniş yol.
Uran
Yetenekli, usta, becerikli kimse.
Uras
bk. Uraz
Uraz
Talih, şans.
Uraza
1. Hediye, armağan. 2. Konuğa çıkarılan yiyecek.
Urazlı
Talihli, kutlu.
Urbeyi
Kale, şehir beyi.
Ü
Ürek
1. Çok üreyen, çoğalan. 2. Eli çabuk, çok iş çıkaran, hızlı. 3. At, kısrak sürüsü.
Ürem
Artma, çoğalma, faiz.
Üren
1. Kurak, susuz yer. 2. Şimşek. 3. Soy.
Üresin
Çoğalsın, soyu genişlesin anlamında kullanılan bir ad.
U
Urgun
1. Vurulan, vurulmuş. 2. Vurgun, âşık. 3. Gizli.
Urhan
Şehir, kale hükümdarı.
Urı
1. Dere, yol. 2. Oğul. 3. Genç, delikanlı. 4. Ses, gürültü.
Urkan
Şehirli bir soydan gelen kimse.
Ü
Ürkmez
Korkmaz, yılmaz.
Ürkün
Korku, çekingenlik.
U
Urluk
1. Aile, soy sop. 2. Tohum.
Uruk
1. Tane, tohum.2. Nesil, kuşak, soy.
Urun
bk. Orun
Urundu
1. Seçkin, seçilmiş. 2. Hayırlı.
Ü
Üründübay
Seçkin nitelikli, saygın kimse.
U
Urungu
Savaşçı, savaşkan.
Uruş
Çarpışma, savaş, mücadele.
Uruz
Hedef, amaç.
Us
1. Akıl, zekâ. 2. Yarar, çıkar. 3. Sessiz, yavaş.
Uşak
1. Ufak, küçük. 2. Çocuk. 3. Genç, delikanlı. 4. Erkek hizmetçi.
Usal
1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün. 2. Önemsiz.
Usalan
Akıl alan, akıllı.
Usalp
Akıllı yiğit.
Usbay
Akıllı, saygın kişi.
Usberk
Aklı sağlam, akıllı kimse.
Usbey
Akıllı bey.
User
Akıllı kişi.
Ü
Üsgen
1. Yüksek. 2. Gelişmiş. 3. Birine göre yüksek aşamada olan kimse.
U
Ushan
Akıllı hükümdar.
Uskan
Akıllı soydan gelen kimse.
Uslu
Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse.
Usluer
Akıllı kimse.
Usman
Akıllı, zeki kimse.
Usta
İşinin eri, becerikli kimse.
Ü
Üstat
1. Bir bilim veya sanat alanında üstün bir yeri olan kimse. 2. Öğretmen.3. Usta.4. Sanatçı.
Üstay
Ay gibi yüksek, yüce.
Üstek
Yüksek, yüce.
Üstel
Yüce, saygın kimse.
Üster
Saygın, değerli kimse.
Üstol
Değerli ol, yücel anlamında kullanılan bir ad.
Üstün
1. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. 2. Yenen, galip gelen. 3. Sayıca çok, fazla.
Üstünbay
Seçkin, başarılı kimse.
Üstüner
Seçkin, başarılı kimse.
Üstüngü
En üstteki, en yüksekteki.
U
Usuk
Anlayışlılık, çabuk sezme yeteneği.
Usum
Akıllı.
Utkan
1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.
Utku
Üstünlük, zafer.
Utman
Şerefli, edepli, terbiyeli kimse.
Ü
Ütügen
Üşüyen,çok üşüyen.
Üveys
Kurt, küçük kurt.
U
Uyar
1. Uygun, yerinde. 2. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.
Uyaralp
Boyun eğen, uysal, nazik yiğit.
Uyarel
Boyun eğen, uysal, nazik kimse.
Uyarer
Uyumlu, nazik kimse.
Ü
Üye
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri.
U
Uygan
Uyumlu, uyan.
Uygar
Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni kimse.
Uygu
Uyum, uygunluk.
Uygun
1. Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı. 2. Oranlı.
Uygunel
Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı kimse.
Uyguner
Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı kimse.
Uygur
Uygar, medeni.
Uyguralp
Uygar, medeni yiğit.
Uysal
1. Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen. 2. Terbiyeli.
Uytun
bk. Oytun
Uz
1. İlyi, güzel. 2. Uygun, doğru. 3. Usta. 4. Temir, dikkatli. 5. Becerikli, akıllı, anlayışlı. 6. Yakın, içten.
Uzalp
İyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit.
Uzay
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk.
Uzbay
İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi.
Uzcan
Uysal, uyumlu, iyi insan.
Ü
Üzek
bk. Özek
U
Uzel
Usta, becerikli kişi.
Uzer
Becerikli, akıllı kişi.
Ü
Üzeyir
Kutsal kitaplarda geçen bir ad.
U
Uzgören
Gerçeği önceden görebilen kimse.
Uzhan
İyi, temiz, akıllı, anlayışlı hükümdar.
Uzkan
Erdemli bir soydan gelen kimse.
Uzman
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse.
Uzmen
bk. Uzman
Uzsan
Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan kimse.
Uzsoy
İyi nitelikli soydan gelen kimse.
Uztan
Yetenekli, becerikli kimse.
Uztaş
Yetenekli, becerikli ve güçlü kimse.
Uztav
Yetenekli, becerikli kimse.
Uztay
Yetenekli, becerikli kimse.
Uztekin
Yetenekl, becerikli hükümdar.
Uztürk
Bütün iyi nitelikleri kendinde toplayan Türk.