Erkek Bebek İsimleri Sözlüğü

Hepsi | A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z
342 sonuç bulundu.
G
Gaffar
1. Çok bağışlayıcı, bağışlayan. 2. Allah’ın sıfatlarındandır.
Gafir
Bağışlayan, merhamet eden.
Gafur
1. Bağışlayan, merhamet eden. 2. Allah’ın adlarındandır.
Galip
Üstün gelen, yenen.
Gani
1. Zengin, varlıklı. 2. Bol. 3. Allah adlarındandır.
Garip
1. Yabancı. 2. Kimsesiz, zavallı. 3. Şaşılacak, tuhaf. 4. Dokunaklı, hüzün veren.
Gavsi
1. Yardım, destekle ilgili. 2. Derine dalan kimse.
Gayret
1. Çalışma, çabalama. 2. Koruma, esirgeme, kayırma duygusu.
Gayur
Çok çalışkan, gayretli.
Gazal
Ceylan.
Gazanfer
1. İri aslan. 2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam.
Gazel
1. Divan edebiyatında bir nazım biçimi. 2. Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim. 3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.
Gazi
1. Düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse. 2. Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse.
Gedik
1. Büyük çentik, yıkık yer. 2. Dağ geçidi. 3. Güçlük, güç durum. 4. Yüksek yer, tepe. 5. Ayrıcalık, verilmiş hak. 6. Görev, vazife.
Gedikbaş
Ayrıcalıklı kimse.
Gedikbay
AYrıcalıklı kimse.
Gediktaş
Ayrıcalıklı, güçlü kimse.
Gediz
1. İçinde su birikmiş çukur. 2. Ege bölgesinde bir akarsu.
Gelener
Gelen kimse.
Genç
1. Yaşı ilerlememiş olan. 2. Dinç, sağlıklı.
Gençağa
Genç, sağlıklı kimse.
Gencal
Genç birisiyle evlen anlamında kullanılan bir ad.
Gencalp
bk. Gençalp
Gencaslan
bk. Gençaslan
Gencay
bk. Gençay
Gence
Geniş, genişçe.
Gencel
Gençleş, genç kal anlamında kullanılan bir ad.
Gencer
bk. Gençer
Gençkal
Dinç ve sağlıklı kal anlamında kullanılan bir ad.
Genco
Genç sözcüğünden yapılmış bir ad.
Gençsav
Yeni düşüncelere sahip kimse.
Gençsoy
Sağlıklı bir soydan gelen kimse.
Gençsu
Genç bir soydan gelen kimse.
Gençtan
Sabahın ilk vakti.
Gençtürk
Genç Türk.
Genez
1. Kolay. 2. Yaraşır, uygun.
Geray
bk. Giray
Gerçek
1. Doğru, dürüst. 2. Temel, başlıca, asıl doğayı yansıtan.
Gerçeker
1. Dürüst kimse. 2. Ermiş, veli. 3. Kılavuz, yol gösteren.
German
bk. Kirman
Gevheri
1. Mücevherle ilgili. 2. Kuyumcu.
Gezenay
Gezip dolaşan kimse.
Gezgin
Çok gezen, çok gezi yapan kimse.
Gezginer
Çok gezen kimse.
Giray
Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.
Girayalp
Hükümdar yiğit.
Girayer
Hükümdar olan kimse.
Girayhan
Hükümdar.
Girgin
Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan.
Girginalp
Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan yiğit.
Girginer
Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan kimse.
Girginkoç
Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan kimse.
Giz
Gizli tutulan şey, sır.
Gizay
Sır saklayan kimse.
Gizer
Sır saklayan kimse.
Gizmen
Giz saklayan kimse.
Gıyas
1. Yardım. 2. Yardımcı kimse.
Gıyasettin
Dinin yayılmasına yardımı dokunan kimse.
Gıyasi
Yardımla ilgili, yardımcı.
Göcek
1. Taze, güzel. 2. Bir karış boyunda büyümüş ekin. 3. Köşe, kenar, kıyı.
Göçen
Göçmen, muhacir.
Göçer
1. Yer, yurt edinmeyen, göç etmekten hoşlanan. 2. Göçebe.
Göçmen
Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kimse.
Göğem
1. Yeşile çalar mor renk. 2. Bir çeşit yabani ekşi erik. 3. Yapraklanmış ekin.
Göğen
1. Yeşillik. 2. Bir tür mantar.
Göğüş
Sarı saçlı, mavi gözlü kimse.
Gökalp
Mavi gözlü yiğit.
Gökay
Mavi gözlü kimse.
Gökbaran
Gökten inen yağmur.
Gökbay
Mavi gözlü kimse.
Gökbayrak
Gökte dalgalanan bayrak.
Gökbel
Yeşil geçit.
Gökbelen
bk. Belen
Gökberk
Yeşil yaprak.
Gökbey
Mavi gözlü bey.
Gökbora
Fırtına.
Gökbörü
Kurt.
Gökbudak
Budak.
Gökbudun
Halk, ulus.
Gökbulut
Mavi bulut.
Gökcan
Mavi gözlü kimse.
Gökçe
1. Güzel, gösterişli kimse. 2. Melek. 3. Mavi gözlü kimse.
Gökçebala
Güzel, gösterişli, sevimli çocuk.
Gökçebalan
Güzel, gösterişli, sevimli çocuğun anlamında kullanılan bir ad
Gökçebel
Güzel, gösterişli, sevimli soydan geleen kimse.
Gökçebey
Güzel, gösterişli, sevimli bey.
Gökçeer
Güzel, gösterişli, sevimli insan.
Gökçek
1. Güzel, sevimli, hoş kimse. 2. Yiğit, cesur. 3. Taze, körpe.
Gökçel
Gök rengini andıran, mavimsi.
Gökcen
Güzel, taze, dinç, sağlıklı.
Gökçer
bk. Gökçeer
Gökçesu
Tatlı, güzel su.
Gökçil
bk. Gökçül
Gökçin
Maviye çalan, mavimsi.
Gökçül
1. Gökle ilgili, semavi. 2. Maviye çalan renk.
Gökçün
bk. Gökçin
Gökdal
Göğe ulaşmış dal.
Gökdemir
Mavi gözlü, güçlü kimse.
Gökdeniz
Çakır gözlü kimse.
Gökdoğan
1. Bir tür doğan. 2. Çakır gözlü.
Gökel
Göğe açılan el.
Göken
bk. Göğen
Göker
Mavi gözlü kimse.
Gökgöl
Suları bulanık olmayan göl.
Gökhan
Eski Türklerde gök Tanrısı.
Gökhun
Doğu insanı.
Gökmen
Sarışın, mavi gözlü kimse.
Gökmenalp
Sarışın, mavi gözlü yiğit.
Gökmener
Sarışın, mavi gözlü kimse.
Gökmete
Mavi gözlü hükümdar.
Göknel
Gökle ilgili olan.
Göknur
Parlak olan gökyüzü.
Göksal
bk. Göksel
Göksaltuk
Özgür kişi.
Göksan
Saygın kimse.
Göksav
İleri görüşlü kimse.
Göksay
Değerli olduğunu kabul et anlamında kullanılan bir ad.
Göksel
Gökle ilgili, semavi.
Göksen
Mavi gözlüsün anlamında kullanılan bir ad.
Göksenin
Her zaman yükselmeyi, ilerlemeyi amaçla anlamında kullanılan bir ad.
Gökser
Saygın kimse.
Göksev
Yükselmeyi yücelmeyi sev anlamında kullanılan bir ad.
Gökseven
Yükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.
Göksever
Yükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.
Gökşin
1. Gökkuşağı, alkım. 2. Mavi renkli.
Göksoy
Soyu yüce olan kimse.
Göksu
1. Gökten inen su.2. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı.
Göksun
Yüksel, yücel anlamında kullanılan bir ad.
Göktalay
Mavi deniz.
Göktan
Şafak vakti.
Göktaş
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim.
Göktay
Tek, biricik.
Gökten
Gökten, yüksekten.
Göktöre
Törelere bağlı kimse.
Göktuğ
Savaşmayı seven kimse.
Göktulga
Savaşçı kimse.
Göktuna
Mavi suları olan Tuna.
Göktunç
Sağlam karakterli olan kimse.
Göktürk
İslamlıktan önce Orta Asya da yaşamış bir Türk ulusu.
Gökyay
Işık saç anlamında kullanılan bir ad.
Gönç
1. Zengin, varlıklı. 2. Şen, neşeli. 3. Yiğit, kuvvetli.
Göndem
Uyan, itaat eden, uysal.
Gönder
1. Bayrak veya mızrağın sapı. 2. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucu madenî ağaç sopa.
Gönen
1. "Mutlu ol, refaha kavuş, rahat et, sevin" anlamında kullanılan bir ad.2. "Yavrum, kuzum" anlamında sevgi belirten sözcük. 3. Bolluk, bereket.
Gönenç
Bolluk, rahatlık ve varlık içinde yaşama.
Gönener
Mutlu, rahat kimse.
Gönüldeş
Aynı düşünceleri paylaşan, birbirini seven kimseler.
Göral
Görüp al anlamında kullanılan bir ad.
Görbil
Görüp bil anlamında kullanılan bir ad.
Görgü
1. Bir toplum içinde uyulması gerekli saygı ve incelik kuralları. 2. Bir kimsenin anlayış, seziş ve bilgisini artıracak nitelikte etki yapan deneysel bilgi. 3. Göz tokluğu.
Görgüç
1. Dürbün. 2. Pencere.
Görgün
Görgülü, bilgili.
Görgünay
Görgülü, bilgili kimse.
Görgüncan
Görgülü, bilgili kimse.
Görk
1. Güzellik, gösteriş. 2. İyi huy. 3. Süs, ziynet.
Görkel
Eline ayağına düzgün kimse.
Görkem
1. Gösteriş, heybet. 2. İyi gelişmiş, gürbüz.
Görkemli
Gösterişli, göz alıcı kimse.
Görker
Gösterişli kimse.
Görkey
Güzellik.
Görklü
Güzel, gösterişli.
Görkmen
Yakışıklı, gösterişli kimse.
Görksev
Güzeli, güzelliği sev anlamında kullanılan bir ad.
Gövez
Gururlu, mağrur kimse.
Göymen
Gözleyen, dikkatle bakan kimse.
Göyük
Yanmış, yakılmış.
Göyünç
Özlem, hasret.
Gözay
Gözleri parlayan kimse.
Gözaydın
Sevinçli, mutlu bir olayı kutlama.
Gözegir
Dikkat çek anlamında kullanılan bir ad.
Gözem
1. İlgi çeken, sevimli, hoşa giden kimse. 2. Sulak yer. 3. Pınar.
Gözütok
Aç gözlü olmayan kimse.
Güç
1. Yorucu, emekle yapılan. 2. Zor, çetin. 3. Şiddet. 4. İş, meşguliyet. 5. Kuvvet.
Gücal
bk. Güçal
Gücalp
bk. Güçalp
Gücel
bk. Güçel
Gücer
Güçlü kimse.
Güçeren
Güçlü yiğit.
Güçermiş
Güçlü kimse.
Güçhan
Güçlü hükümdar.
Güçkan
Delikanlı kimse.
Güçkanat
Güçlü kimse.
Güçlü
1. Gücü çok olan. 2. Etkili, önemli, nitelikli. 3. Şiddetli.
Güçlübay
Güçlü kimse.
Güçlüer
Güçlü kimse.
Güçlühan
Güçlü hükümdar.
Güçlükhan
bk. Güçlühan
Güçlütürk
Güçlü Türk.
Güçmen
Güçlü kuvvetli kimse.
Güçsal
Gücünü, kuvvetini göster anlamında kullanılan bir ad.
Güçsalan
Gücünü, kuvvetini gösteren kimse.
Güçsan
Gücüyle tanınan kimse.
Güçsel
Güçlü, kuvvetli kimse.
Gücümen
Küçük.
Güçyener
Güçlükleri yenen kimse.
Güçyeter
Gücü yeten kimse.
Güdek
Amaçlanan sonuç, güdülen amaç.
Güder
1. Yöneten, idare eden. 2. Düşüncelerini, ilkelerini gerçekleştirmeye çalışan.
Gülbay
Gül-bay.
Gülbek
Gülümseyen bey.
Gülbey
Gülümseyen bey.
Gülbeyi
Gül gibi güzelin kocası.
Güldoğan
Gül gibi güzel.
Güleç
Her zaman gülen, gülümseyen, güler yüzlü.
Güleçer
Her zaman gülen, gülümseyen, güler yüzlü kimse.
Güleğen
Çok gülen, neşeli.
Gülek
Güler yüzlü, güleç.
Gülel
Elinde gül olan.
Gülener
Gülen, gülümseyen kimse.
Gülergin
Olgun gül.
Gülergün
bk. Gülergin
Gülerman
Güler yüzlü, güleç kimse.
Gülertan
Aydınlık şafak.
Güleryüz
Yüzü hep gülen, neşeli.
Gülhan
Gül gibi güzel kimse.
Gülkan
Kırmızı renkli gül.
Gülmen
Çok gülen, her zaman gülen kimse.
Gülşahin
Cesur ve kuvvetli olan.
Gülsoy
Gül gibi saf ve temiz bir soydan gelen.
Gültan
İnsanı şaşırtan nitelikte güzel olan.
Gültaş
Gül, eğlen, coş anlamında kullanılan bir ad.
Gültekin
Güvenilir kimse.
Güman
1. İnanç. 2. Kanaat. 3. İstek, heves. 4. Neşe.
Gümberk
Aydınlık gün.
Gümeç
1. Bal peteği. 2. Külde pişirilen ekmek.
Gümüş
Parlak, beyaz renkli kolay işlenir, değerli bir maden.
Gümüşkurt
Gümüş gibi değerli olan.
Gümüşkut
Mutlu, şen.
Gümüştan
Tan vakti gibi temiz ve saf olan.
Gümüştay
Temiz ve dürüst olan.
Gümüştekin
Dürüst, doğru ve değerli olan.
Gün
1. Güneş. 2. Gündüz. 3. İyi yaşanmış zaman.
Günaç
Gün gibi doğ, aydınlat" anlamında kullanılan bir ad.
Günak
İyi, hayırlı, mutlu gün.
Günal
Aydın ol, aydınlan anlamında kullanlıan bir ad.
Günalan
Aydınlanan, aydın olan.
Günalp
Güneş gibi aydınlım ve ışık saçan yiğit.
Günaltan
Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan hükümdar.
Günaltay
Güneş gibi yükseklerde, yüksek makamlarda ışık ve aydınlık saçan.
Günan
Işığı ve aydınlığı her zaman hatırla anlamında kullanılan bir ad.
Günay
Güney, güneş gören yer.
Günaydın
Sabahları söylenen esenleme sözü.
Günbay
Zenginlik içinde geçen gün.
Günbek
bk. Günbey
Günbey
Güneş gibi ışık ve aydınlık saçan bey.
Günçağ
Güneş gibi ışık ve aydınlık saç anlamında kullanılan bir ad.
Günçe
Güneşli yer.
Gündal
Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan genç.
Gündaş
bk. Gündeş
Gündemir
Sağlam ve kuvvetli ışık saçan.
Günden
Uysal, yumuşak, her şeyi kabul eden kimse.
Gündeniz
Deniz gibi coşkun bir biçimde etrafına ışık ve aydınlık saçan
Günder
Gönder, yolla anlamında kullanılan bir ad.
Gündeş
AYnı günde doğan.
Gündoğan
Sabaha karşı doğan çocuklara verilen bir ad.
Gündoğar
bk. Gündoğan
Gündoğdu
Sabaha karşı doğdu anlamında kullanılan bir ad.
Gündoğmuş
Sabaha karşı doğan çocuklar için kullanılan bir ad.
Gündöndü
1. Öğleden sonraki zaman. 2. Ayçiçeği.
Gündüz
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
Gündüzalp
Gündüz gibi aydınlık ve ışık saçan yiğit.
Gündüzbey
Gündüz gibi aydınlık ve ışık saçan bey.
Gündüzhan
Gündüz gibi aydınlık ve ışık saçan hükümdar.
Güneç
Çok güneş alan yer.
Günel
Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan.
Güner
Tan vakti.
Güneral
Sabah erkenden al anlamında kullanılan bir ad.
Güneralp
Sabahın erkeninde kalkıp işe başlayan yiğit.
Güneray
Sabahın ilk vakitleri gibi parlak ve saf olan.
Güneren
Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan yiğit.
Günergin
Batmak üzere olan güneş.
Güneri
Günün adamı, günün kişisi.
Günerkan
Yiğit soydan gelen aydın kimse.
Günerman
Yiğit soydan gelen aydın kimse.
Güneş
Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi.
Güneşen
Günü mutlu ve neşeli geçen.
Güneşhan
Güneş gibi ışık ve aydınlık saçan hükümdar.
Güney
1. Dört ana yönden biri, Kuzey kutbuna karşı olan. 2. Her zaman güneş alan yer.
Güngör
“Mutluluk, neşe içinde yaşa” anlamında kullanılan bir ad.
Güngörbey
Mutluluk, neşe içinde yaşayan bey.
Güngördü
Her zaman neşe, mutluluk ,çinde yaşadı anlamında kullanılan bir ad.
Güngören
Mutluluk, neşe içinde yaşayan.
Güngörmüş
Mutlu, güzel hayat sürmüş.
Güngöze
Işıklı kaynak.
Günhan
Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan hükümdar.
Güniz
Güneş gibi aydınlık bırakan ize sahip kimse.
Günizi
Güneşin izini taşıyan kimse.
Günizli
Güneşin izini taşıyan kimse.
Günışık
Güneş ışığı.
Günkan
Güneş gibi aydınlık bir soydan gelen kimse.
Günkaya
Güneş gibi aydınlık ve parlak kimse.
Günkurt
Günei gibi aydın ve parlaklık saçan kimse.
Günkut
Günü kutlu ve mutlu geçen kimse.
Günkutan
Gününü neşeli ve mutlu geçiren.
Günkutlu
Günü kutlu ve mutlu olan.
Günmutlu
Günü neşeli ve mutlu olan.
Günnur
Güneş gibi ışık ve aydınlkı saçan.
Günol
Güneş gibi aydınlık ve ışık saç anlamında kullanılan bir ad.
Günsar
Güneş gibi her tarafı çevrele, herkese yararın olsun anlamında kullanılan bir ad.
Günsav
Güneş gibi herkese etki et anlamında kullanılan bir ad.
Günsel
Gün ışığı, ışık seli.
Günşen
Günü mutlu ve şen olan.
Günser
Güneş gibi aydınlık, ışık saç anlamında kullanılan bir ad.
Günşıray
Güneş gibi parlak yüzü olan kimse.
Güntan
Tan vakti.
Güntekin
Güneş gibi ışık ve aydınlık saçan kimse.
Güntimur
bk. Gündemir
Güntöre
Törelere bağlı kimse.
Güntülü
Gündüz rüyası.
Güntürk
Güneş gibi ışık ve aydınlık saçan Türk.
Güntürkün
Aydınlık ve ışık saçmak Türk'e yakışır anlamında kulanılan bir ad.
Günvar
Gün gibi parlak olan kimse.
Günver
Aydınlık ve ışık saç anlamında kullanılan bir ad.
Günyaruk
Gün ışığı.
Günyeli
Doğu rüzgârı.
Günyıl
Gün ve yıl.
Günyol
Işıklı, aydınlık yol.
Günyüz
Güneş gibi parlak yüz.
Gür
1. Bol, fazla, güçlü olarak çıkan. 2. Ormanlık, çalılık. 3. Kesilmiş ağacın sürgünü.
Gürak
Çok beyaz, temiz.
Gürakan
Bol, fazla akan.
Gürakın
Fazlaca yapılan akın.
Güral
Fazlaca kırmızı olan.
Güran
Çokça hatırla anlamında kullanılan nir ad.
Gürarda
Kendisinden sonra gelenleri çok olan.
Gürata
Atası güçlü ve kuvvetli olan.
Güray
Etrafa çokça ışık ve aydınlık saçan.
Gürbaş
Güçlü, kuvvetli kimse.
Gürbaşkan
Güçlü, kuvvetli başkan.
Gürbay
Güçlü ve kuvvetli zengin.
Gürboğa
Güçlü ve kuvvetli kimse.
Gürbüz
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri.
Gürcan
Canlı, güçlü, kuvvetli kimse.
Gürdal
Soyu çok geniş olan kimse.
Gürer
Güçlü, yiğit kimse.
Gürgân
1. Kurtlar.2. Aksak Timur´un lakabı.
Gürhan
Bolluk içindeki güçlü han.
Gürkan
Canlı, kanlı kimse.
Gürsel
Sel gibi çağlayan, hareketli kimse.
Gürsu
Çağlayan.
Güven
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, sevinç, mutluluk.
Güvenç
1. Güvenme duygusu. 2. Sevinçli. 3. Dayanak, arka, yardım.