Kız Bebek İsimleri Sözlüğü

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
55 sonuç bulundu.
Z
Zafire
Zafer kazanan, üstün gelen.
Zahide
Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu.
Zahire
1. Parlak, açık, belli. 2. Dış görünüş, dış yüz. 3. Coşmuş, taşkın.
Zaide
Artan, artıran.
Zaika
Tat alan, tadıcı, tat alan.
Zakire
Zikreden, anan.
Zambak
Güzel ve iri çiçekli bir süs bitkisi.
Zamire
1. İç, iç yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır.
Zarife
Güzel, şık, ince.
Zatinur
Aydınlık, nurlu kişi.
Zatiye
Kendiyle ilgili, kendine ait, özel.
Zebercet
Zümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli olmayan bir süs taşı.
Zehra
Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse.
Zekâvet
Zekâ, zekilik.
Zekire
Belleği güçlü olan, unutmayan.
Zekiye
Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.
Zeliha
bk. Züleyha
Zemzem
Kâbe çevresindeki ünlü kuyu ve bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.
Zennişan
Ünlü, tanınmış kadın.
Zennur
bk. Zinnur
Zerafet
İncelik, güzellik, zariflik.
Zerefşan
1. Altın saçan, altın saçıcı. 2. Altın kakmalı. 3. Bir lale türü.
Zergûn
Altın renkli.
Zeria
Vesile, bahane, sebep, fırsat.
Zernişan
Kılıç, kalemtıraş gibi şeylerin üzerine kakma altınla yapılan işleme süs.
Zerrin
1. Altından yapılmış. 2. Altın gibi sarı, parlak. 3. Fulya.
Zerrinkâr
Altınla süslenmiş.
Zerrintaç
Altın taç.
Zerrişte
Altın tel, sırma.
Zeynep
Değerli taşlar, mücevherler.
Zeyniye
Süslü.
Zeyno
Zeynep adının bozulmuş biçimi.
Ziba
Güzel.
Zican
Canlı, cana yakın, candan.
Zihniye
Zihinle, akılla ilgili.
Zinet
Süs, bezek.
Zinnure
Nurlu, ışıklı, aydınlık.
Ziyafet
Yemekli toplantı.
Ziynet
bk. Zinet
Ziyneti
Süslü.
Zübeyde
Öz, asıl, cevher.
Zuhal
bk. Zühal
Zühre
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs.
Zühtiye
Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren.
Zülâl
Saf, tatlı, hafif, güzel, soğuk su.
Züleyha
Su perisi.
Zülfibar
bk. Zülfübar
Zülfiyar
bk. Zülfüyar
Zülfiye
bk. Zülfüye
Zülfizar
bk. Zülfüzar
Zülfübar
Dağılmış, saçılmış saç.
Zülfüyar
Sevgilinin zülfü, saçı.
Zülfüye
Sevgilinin saçı.
Zülfüzar
Saçı gür, bol saçlı.
Zümrüt
Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam, değerli bir süs taşı.