Kız Bebek İsimleri Sözlüğü

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
204 sonuç bulundu.
N
Nabia
Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan.
Nabiye
Haberci, haber veren.
Naciye
1. Kurtulan, selamete kavuşan. 2. Cehennemden kurtulmuş, cennetlik.
Nadide
Görülmemiş, az bulunan, değerli.
Nadime
Pişmanlık duyan, pişman olan.
Nadire
Seyrek, az bulunur.
Nadiye
1. Bağıran, bağırıp çağıran, seslenen. 2. Toplantı, meclis.
Nafia
Bayındırlık, bir yeri güzelleştirmek için yapılan çalışmaların tümü.
Nafile
1. İşe yaramayan, boş. 2. Fazladan kılınan namaz veya tutulan oruç.
Nafiye
Yok eden, ortadan kaldıran, süren.
Nafize
1. Delip geçen. 2. İçe işleyen, giren. 3. Etkili, sözü geçen.
Nagehan
Ansızın, birdenbire, vakitsiz.
Nağme
Güzel ve uyumlu ses, ezgi.
Nahide
Körpe, genç kız.
Nahire
Ayın ilk günü veya son gecesi.
Naibe
Vekil, birinin yerine geçen.
Naile
Muradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.
Naime
Nazlı büyütülmüş, güzel ve zarif.
Naire
Ateş, alev, sıcaklık.
Nakiye
1. Temiz, pak. 2. Çok ince, çok güzel, zarif.
Nakşıdil
Gönül resmi, gönül süsü.
Nalân
İnleyen, inleyici.
Name
1. Mektup. 2. Aşk mektubu. 3. Kitap, dergi.
Namiye
1. Yetişen, büyüyen, artan. 2. Güç kazanma.
Namıka
Yazıcı, yazar.
Nardan
1. Nar taneleri. 2. Gözyaşı damlası.
Nardane
Nar tanesi.
Nargül
Ateş renginde, kırmızı gül.
Narhanım
Nar tanesi gibi kırmızı yüzlü kadın.
Narin
İnce yapılı, zarif.
Nariye
1. Ateşle ilgili. 2. Cin, peri.
Narkadın
bk. Narhanım
Nasfet
İnsaf, adaletli olma.
Nasibe
1. Pay, hisse. 2. Allah’ın kısmet ettiği şey.3. Yollara nişan için dikilen tas.
Naşide
Şiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan.
Nasiha
Öğüt veren.
Naşire
Dağıtan, yayan, saçan.
Nasiye
Unutan, unutmuş olan.
Nasıra
Yardımcı, yardım eden.
Natıka
1. Söz söyleyen, konuşan. 2. Düşünen. 3. Bildiren, bildirici.
Naz
Kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve.
Nazan
Nazlanan, nazlı, cilveli.
Nazbike
Nazlı kız.
Nazende
1. Naz eden, nazlanan, nazlı. 2. Sevgili.
Nazenin
1. Cilveli, nazlı, hoş. 2. Nazlı büyütülmüş, şımarık. 3. Yapısı ince, narin.
Nazhanım
Nazlı kız.
Nazife
1. Temiz, pak. 2. Zarif, kibar.
Nazire
Benzer, örnek, eş.
Nazıdil
Gönül nazı, gönül cilvesi.
Nazıma
1. Düzenleyen, tanzim eden. 2. Manzum yazan.
Nazlan
Naz yap, kendini beğendir, nazlı, cilveli ol anlamında kullanılan bir ad.
Nazlı
Naz yapan, kendini ağıra satan, işveli, edalı.
Nazlıcan
Nazlı kimse.
Nazlıgül
Nazlı güzel.
Nazlıhan
Nazlı hükümdar.
Nazlım
Sevdiğim, değer verdiğim, üstüne titrediğim, edalım anlamında kullanılan bir ad.
Nazmiye
1. Nazımla, sözle, şiirle ilgili. 2. Sıralı, tertipli.
Nebahat
Şan, şeref, onur.
Nebihe
Namlı, ünlü, şerefli.
Nebile
1. Yüksek nitelikli ve onurlu. 2. Akıllı, anlayışlı. 3. Bilgili, erdemli.
Nebiye
Haberci, haber veren, elçi.
Necibe
Soyu temiz, soylu.
Necile
Soyu temiz, soylu.
Neclâ
1. Çocuk, evlat. 2. Kuşak, soy, nesil. 3. Güzel gözlü kadın.
Necmiye
Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait.
Necve
Tümsek ve yüksek yer
Nedime
1. Sohbet arkadaşı. 2. Güzel öykü anlatan, güzel konuşan. 3. Kadın arkadaş.
Nefaset
1. Hoşluk, güzellik. 2. Değerlilik.
Nefise
Herkes tarafından beğenilen, çok güzel.
Nehir
1. Akarsu, ırmak. 2. Çok, bol, fazla.
Nehire
Çok, bol, fazla.
Nejlâ
bk. Neclâ
Neptün
Güneşe yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen.
Nergis
1. Çiçekleri ayrı ayrı veya bir kök sap üzerinde şemsiye durumunda, beyaz veya sarı renkte soğanlı bir süs bitkisi. 2. Güzelin gözü.
Nergise
Fil dişi veya kemikten nergis biçiminde oyulmuş tavan süsü.
Neriman
Pehlivan, yiğit, cesur.
Nermin
Yumuşak, nazik, ince.
Neşe
Sevinç, mutluluk.
Neşecan
Neşeli, sevinçli kimse.
Neşegül
Neşeli, sevinçli güzel.
Neşem
Sevincim, mutluluğum anlamında kullanılan bir ad.
Neşenur
Neşeli, sevinçli güzel.
Neşever
Mutluluk, sevinç ver anlamında kullanılan bir ad.
Nesibe
Soylu, soyu temiz.
Neşide
1. Şiir, manzume. 2. Atasözü durumuna gelmiş olan dize veya beyit.
Nesime
1. Yumuşak esinti, yel. 2. Yumuşak huylu.
Nesli
Nesligül, Neslihan, Neslişah adlarının kısaltılmış biçimi.
Nesligül
Soyu gül gibi güzel olan.
Neslihan
Han soyundan gelen, soylu.
Neslişah
Şah soyundan gelen.
Nesrin
Bir tür yaban gülü.
Nesteren
Ağustos gülü, yaban gülü.
Neşve
bk. Neşe
Netice
Sonuç.
Neva
1. Ses, ahenk, nağme. 2. Refah, mutluluk.
Neval
1. Talih, kader. 2. Bağış, ihsan.
Nevale
1. Talih, kısmet. 2. Bağış, ihsan. 3. Yiyecek, içecek şey, azık.
Nevbahar
İlkbahar.
Nevber
1. Genç, yeni yetme kız. 2. Turfanda meyve veya sebze.
Nevcan
Yeni doğmuş, küçük, genç.
Neveda
Yeni tarz, yeni biçim.
Neveser
Türk müziğinde eski bileşik bir makam.
Nevgül
Yeni açmış gül, gonca.
Nevhiz
Yeni yetişmiş, taze, körpe.
Nevide
İyi, sevinçli haber, müjde.
Nevin
Yeni, çok yeni.
Nevinur
Renk renk ışık.
Nevir
1. Parlaklık. 2. Ağaç çiçeği.
Nevnihal
Ağacın taze sürgünü, yeni, körpe fidan.
Nevra
1. Işıklı olma, parlaklık. 2. Çiçek, özellikle beyaz çiçek.
Nevreste
Yeni yetişmiş, genç, taze.
Nevriye
Işıklı, parlak.
Nevsale
Genç, taze, küçük.
Nevvare
Ağaç çiçeği.
Neyire
bk. Neyyire
Neyran
bk. Niran
Neyyire
1. Işıklı, aydınlık. 2. Işık veren cisim, cisme dönüşmüş, cisimleşmiş nur. 3. Güneş.
Nezafet
Temizlik, paklık.
Nezahat
bk. Nezahet
Nezahet
Temizlik, ahlak temizliği.
Nezaket
İncelik, kibarlık.
Nezihe
1. Temiz, lekesiz, masum. 2. Rahat ve huzur veren.3. Güzel, kibar.
Nezire
1. Kendini Tanrı'ya ve ibadete adayan. 2. Bir dilekte bulunan, adak adayan.
Nigâr
1. Resim gibi güzel, sevgili. 2. Put.3. Resim.
Nihade
Konulmuş, bırakılmış.
Nihal
1. Fidan, taze sürgün. 2. İnce ve düzgün vücutlu sevgili.
Nihan
1. Gizli, saklı. 2. Sır, giz.
Nil
1. Mavi, lacivert. 2. Mısır’dan geçip Akdeniz’e dökülen nehir.
Nilay
Ayın parlaklığı.
Nilberk
Parıltı, ışık.
Nilgûn
bk. Nilgün
Nili
Lacivert renkli.
Nilsu
Nil ve su.
Nilüfer
Yaprakları uzun saplı, çiçekleri büyük, beyaz, su yüzeyinde açan, göl ve su birikintilerinde yetişen su bitkisi
Niran
1. Ateşler. 2. Cehennem.
Nisa
1. Kadın.2. Kur'an-ı Kerim'de IV. sure.
Nisvan
Kadınlar.
Niyet
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat.
Nuhbe
Her şeyin iyisi, seçkini.
Nükhet
Güzel koku.
Nurâlem
Evreni, âlemi aydınlatan ışık.
Nuran
Nurlu, ışıklı, aydınlık.
Nurbanu
Işık saçan, aydınlık yüzlü, nur yüzlü kadın, hanım.
Nurben
Nurluyum, ışık saçıyorum anlamında kullanılan bir ad.
Nurbige
Güzel, parlak kadın.
Nurçin
Nur toplayan, ışık derleyen.
Nurdanay
Çok ışıklı, çok parlak.
Nurdane
Nur tanesi.
Nurdide
Göz nuru, göz ışığı.
Nurdil
Nurlu gönül, ışıklı gönül.
Nurdoğdu
Nur topu gibi bir çocuk dünyaya geldi anlamında kullanılan bir ad.
Nurefşan
Işık saçan, çevresini aydınlatan.
Nurfer
Işık, aydınlık.
Nurfeza
Işığı artıran, ışık saçan.
Nurfidan
Nurlu, aydınlık genç.
Nurfide
Aydın, ışıklı genç.
Nurgök
Göğün aydınlığı, parlaklığı.
Nurgül
Aydınlı, ışık saçan güzel.
Nurgün
Güneş ışığı, aydınlığı.
Nurhanım
Aydınlık, ışık saçan hanım.
Nurhayal
Hayalleri süsleyen aydınlık, ışık.
Nurhayat
Hayat veren ışık, aydınlık.
Nurhilâl
Ay ışığı, parlaklığı.
Nurinisa
Kadınlığın nuru, ışığı.
Nuriş
Nuriye adının halk dilinde bozulmuş biçimi.
Nuriye
Işıklı, aydınlık.
Nurışık
Işık, aydınlık, parlaklık.
Nurkadın
Aydın, parlak kadın.
Nurlan
Işıklan, ışık saç anlamında kullanılan bir ad.
Nurlu
1. Işıklı, aydınlık, parlak. 2. Saygı uyandıran, temiz.
Nurmah
Ay gibi güzel ve nurlu.
Nurmelek
Melek gibi saf ve temiz güzel.
Nurnigâr
Işıklı, aydınlık sevgili.
Nurper
Işık kanatlı.
Nurperi
Işıklı, aydınlık, peri kadar güzel.
Nursabah
Işıklı, aydınlık sabah.
Nursaç
Işık saç, aydınlat anlamında kullanılan bir ad.
Nurselen
Çokça aydınlık, parlaklık.
Nurseli
bk. Nursel
Nursema
Işıklı, aydınlık gökyüzü.
Nursen
Sen nur gibi aydınlık, ışıklı, güzelsin anlamında kullanılan bir ad.
Nursenin
Aydınlık, parlaklık, ışık senindir anlamında kullanılan bir ad.
Nurser
Işık ser, çevreni aydınlat anlamında kullanılan bir ad.
Nurseren
Işık seren, aydınlık saçan.
Nursev
Işığı, aydınlığı, parlaklığı sev anlamında kullanılan bir ad.
Nurseven
Aydınlığı, ışığı seven.
Nursevil
Parlak, aydın güzelller tarafından sevil anlamında kullanılan bir ad.
Nursevim
Işık, aydınlık sevgisi.
Nursevin
Aydınlığı, ışığı, parlaklığı sevin anlamında kullanılan bir ad.
Nursim
Aydınlık ve gümüş gibi parlak.
Nursima
Işıklı, aydınlık yüz.
Nursine
Işıklı, aydınlık göğsü olan.
Nursu
Parlak ve berrak su gibi temiz ve saf olan.
Nursun
Sen ışıksın, nur gibi aydınlıksın anlamında kullanılan bir ad.
Nurtan
Işıklı, aydınlık tan.
Nurtane
Parlak ve ışıklı olan.
Nurtek
Nur gibi parlak ve aydınlık olan.
Nurten
Teni berrak, ışıklı, aydınlık olan.
Nurveren
Işık, parlaklık, aydınlık veren.
Nurzen
Nurlu, ışıklı kadın.
Nurzer
Altın gibi parlak ve değerli olan.
Nuşabe
İçene ölümsüzlük vereceğine inanılan su, bengi su, hayat suyu.
Nuşin
Tatlı, lezzetli.
Nüvide
Müjde, hayırlı haber.