Kız Bebek İsimleri Sözlüğü

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
117 sonuç bulundu.
H
Hacer
1. Taş, kaya. 2. İsmail Peygamber’in annesinin adı.
Hacergül
Taşlar arasında yetişen gül.
Hacıgül
Hacca gitmiş gül gibi güzel kadın.
Hacıhanım
Hacca gitmiş kadın.
Hacıkadın
Hacca gitmiş kadın.
Hadiye
1. Doğru yolu gösteren, kılavuz, rehber. 2. Önde giden.
Hadra
1. Çok yeşil, en yeşil. 2. Yeşillik.
Hafide
Kız torun.
Hafize
Koruyan, saklayan.
Hafıza
1. Kur’an-ı Kerim'ibaşından sonuna kadar ezberlemiş olan kadın. 2. Yaşantıları, öğrenilen konuları bilinçli olarak akılda tutma, saklama gücü, bellek.
Hâkime
1. Egemen, hükmeden, hüküm süren. 2. Başta olan, üstün gelen.
Halâvet
Tatlılık, şirinlik.
Hale
Bazen güneşin ve ayın çevresinde görülen ışıklı daire, ayla.
Halenur
Bazen güneşin ve ayın çevresinde görülen ışıklı daire.
Halide
Sürekli, sonsuz, ebedî.
Halile
Nikâhlı kadın, karı, eş.
Halime
Yumuşak huylu, sert olmayan.
Hâlinur
Işıklı, aydınlık.
Halise
1. Karışık olmayan, saf, katışıksız. 2. İçten, samimi.
Hamdiye
Allah’ı övmeyle, Allah’a şükretmeyle ilgili.
Hamide
1. Övülmeye değer. 2. Hamdeden, şükreden
Hamise
Beşinci.
Hamiye
1. Himaye eden, koruyan, koruyucu. 2. Kayıran, kayıncı.
Hamiyet
1. Ulusseverlik, yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabası. 2. İnsanlık, fazilet.
Hamra
Çok kırmızı, kızıl.
Hanbeğendi
Hanın hoşuna gitti anlamında kullanılan bir ad.
Hanbegüm
Hanın karısı, hükümdar eşi
Hanbike
Hükümdar karısı.
Hanbiken
bk. Hanbike
Handan
Gülen, gülücü, güleç, sevinçli.
Hande
Gülüş, gülme.
Hanife
1. İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse. 2. İslamiyetten önce tek Tanrı'ya inanan.
Hanım
1. Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan kadın. 2. Kız ve kadınlara verilen bir san. 3. Eş, karı.
Hanımkız
Ağırbaşlı kız.
Hankız
Hükümdar kızı.
Hansultan
Hükümdar vr sultan.
Hanüman
1. Ev bark, ocak, yuva. 2. Ev halkı, çoluk çocuk.
Harbiye
Savaşla ilgili.
Hare
Cam, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş.
Harika
Nitelikleriyle hayranlık uyandıran, eksiksiz, kusursuz.
Hasay
Ay gbi özel olan.
Hasene
1. Güzel, iyi. 2. İyi, hayırlı iş, iyilik.
Hasgül
Seçkin gül.
Hasibe
Değerli, saygın, soyu temiz.
Haskız
İyi nitelikleri kendinde toplamış kız.
Hasna
Güzel ve namuslu kadın.
Hatice
Erken doğan kız çocuğu.
Haticenur
Erken doğan güzel kız çocuğu.
Hatife
1. Sesi işitilip de kendisi görünmeyen kimse. 2. Çağıran, seslenen.
Hatime
Son, nihayet.
Hatıra
1. Bellekte yaşamaya devam eden geçmiş izlenim, duygu veya olay. 2. Bir kimse veya olayı hatırlatan nesne, yadigâr.
Hatun
1. Kadın. 2. Bayan, hanım. 3. Eş, zevce. 4. Eskiden yüksek kişilikli kadınlara veya hakan eşlerine verilen san.
Hatunana
Deneyimli, yaşlı, saygı gösterilen kadın.
Hava
Gökyüzü.
Haver
Güneşin doğduğu yön, doğu.
Havva
1. Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadın. 2. Esmer kadın.
Hayal
1. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey. 2. Gölge.
Hayat
1. Yaşam, dirim. 2. Canlılarda, doğumdan ölüme kadar geçen süre. 3. Yaşama, yaşayış.
Hayırgül
İyiliği seven güzel kimse.
Hayriye
Hayır ve iyilikle ilgili, uğurlu ve kutlu.
Hayrünnisa
Kadınların hayırlısı, uğurlusu.
Hazal
Kuruyup dökülen ağaç yaprakları.
Hazan
Güz, yaprak dökümü mevsimi, sonbahar.
Hazel
bk. Hazal
Hazime
İhtiyatlı, akıllı kadın.
Hazin
Hüzünlü, kederli.
Hazine
1. Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya, servet. 2. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen kimse.
Hediye
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, armağan.
Hemta
Benzer, denk, eşit.
Hepgül
Her zaman güzel olan kimse.
Hepşen
Her zaman neşeli ve mutlu olan.
Heves
1. Arzu, istek. 2. Gelip geçici istek.
Hicran
1. Bir yerden veya bir kimseden ayrılma. 2. Ayrılığın verdiği büyük üzüntü, keder.
Hilâl
Ayın ilk günlerdeki durumu, yeni ay, ayça.
Hilmiye
Yumuşak huylu, ince nazik kimse.
Hıfziye
1. Saklama, koruma ile ilgili. 2. Ezberleme, akılda tutma.
Hıraman
Salına salına, naz ve eda ile yürüyen.
Hoşeda
Hareketi, davranışı hoş, güzel olan.
Hoşfidan
Güzel endamlı, boylu boslu kadın.
Hoşkadem
Güzel ayaklı, uğurlu, kutlu.
Hoşnigâr
Güzel, hoş sevgili.
Hoşnur
Güzel ışık.
Hoşnut
Memnun, kıvançlı.
Hoşsel
Sel gibi çağlayan güzel.
Hoşsen
Güzelsin, hoşsun anlamında kullanılan bir ad.
Hoşses
Sesi güzel olan.
Hoşsun
Güzelsin, beğenilensin, sevilensin anlamında kullanılan bir ad.
Hoşten
Vücudu güzel olan.
Huban
Güzeller, sevgililer.
Huceste
Uğurlu, hayırlı, kutlu, mutlu.
Hükminaz
Nazlı, edalı.
Hükmiye
Hükümle ilgili, hükme ait, bir karara dayanan.
Hulkiye
1. Yaradılışla ilgili. 2. İyi yaradılışlı, iyi ahlaklı.
Hulya
bk. Hülya
Hüma
1. Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan devlet kuşu, talih kuşu. 2. Mutluluk, saadet.
Hümeyra
Kızıllık, pembelik.
Hürgül
Özgür, bağımsız güzel.
Huri
1. Cennet kızı. 2. Sevgili. 3. Çok güzel kadın.
Hurican
Çok güzel kadın.
Hurisel
Güzel, coşkulu kadın.
Huriser
En güzel kadın.
Huriye
1. Cennet kızı. 2. Sevgili. 3. Çok güzel kadın.
Hürmüz
1. Zerdüştlerin hayır Tanrısının adı. 2. Eski İran takviminde güneş yılının ilk günü. 3. Jüpiter gezegeni.
Hürnaz
Nazlanmakta özgür olan.
Hurrem
bk. Hürrem
Hürsen
Özgürsün, serbestsin anlamında kullanılan bir ad.
Hurşide
Güneş.
Hüsna
Çok, en çok, pek çok güzel.
Hüsne
bk. Hüsna
Hüsniye
Güzel.
Hüsnügül
Gül gibi güzel olan.
Hüsnügüzel
Camekânlarda yetiştirilen, sarı çiçekli, güzel yapraklı bir süs bitkisi.
Hüsnühâl
Davranış güzelliği.
Hüsnüye
bk. Hüsniye
Hüsün
1. Güzel, iyi. 2. Güzellik
Hüveyda
Belirgin, apaçık, ortada, belli.
Hüzzam
Türk müziğinin en eski birleşik makamlarından biri.