Kız Bebek İsimleri Sözlüğü

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
153 sonuç bulundu.
B
Bacı
1. Büyük kız kardeş, abla. 2. Kız kardeş. 3. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen unvan. 4. Tarikat şeyhlerinin karısı.5. Kadınlara söylenen bir seslenme sözü.
Bade
Şarap, içki.
Badegül
Gül renkli şarap.
Badiye
Çöl.
Bağdagül
Bağda olan gül.
Bağlan
Sev, sevdiğine bağlı kal anlamında kullanılan bir ad.
Bahar
1. Kuzey yarım kürede 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim.2. Bu mevsimde açan çiçekler ve yapraklar. 3. Gençlik çağı.
Bâhire
1. Işıklı, parlak, güzel. 2. Belli, besbelli, açık.
Bahise
Söz eden, bahseden.
Bahriye
Denizle ilgili olan.
Bahtınur
Talihli, şanslı, yazgısı parlak olan.
Bahtışen
Mutlu, neşeli, talihli kimse.
Bahtıser
Talihli, şanslı, iyi yazgılı olan.
Bakinaz
Sürekli nazlanan, çok nazlı.
Bakiye
1. Artık, artan, kalan, geri kalan. 2. Kalıntı.
Balca
Bal gibi tatlı, sevimli olan.
Baldan
Bal gibi tatlı, şirin ve güzel olan.
Balın
Sevgili, sevilen.
Balkın
Parıldayan, parlak.
Balkız
Şirin, tatlı, hoş kız.
Ballı
Şirin, güzel, tatlı dilli.
Balsarı
Sarışın.
Balşeker
Bal gibi tatlı olan.
Banu
1. Kadın, hatun, hanım. 2. Prenses. 3. Hanımefendi. 4. Gelin.
Banuhan
Banu-han.
Baria
Güzel, tam, mükemmel, üstün.
Barika
1. Işık, parıltı, 2. Şimşek, yıldırım parıltısı.
Başak
1. Arpa, buğday, yulaf vb. ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı başı.2. Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi arasında bulunan takımyıldızın adı.
Başçık
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık.
Basiret
1. Uzağı görme, seziş, sezgi, uyanıklık.2. Anlayış, kavrayış.
Basıra
1. Gören, görücü. 2. Görme gücü, görüş. 3. Göz.
Basriye
Görme ile ilgili olan.
Beder
1. Süs, bezek. 2. Nakış, kumaş nakışı.
Bedia
1. Beğenilen, değeri bilinen yeni şey. 2. Estetik değeri yüksek olan sanat eseri.
Bedihe
1. Başlangıç. 2. Güzel söz.
Bedirnisa
Ay gibi güzel kadın.
Bedis
bk. Bediz
Bedreka
Kılavuz, yol gösterici.
Bedriye
Dolunayla, ayın on dördü ile ilgili olan.
Begim
bk. Begüm
Begüm
1. Hanım, hanımefendi. 2. Hint prenseslerine verilen unvan.
Behice
Şen, güzel, güler yüzlü ve şirin.
Behin
bk. Bihin
Behire
1. Hayırlı ve iyiliksever, soylu kadın. 2. Şişmanlık yüzünden yürürken soluyan kadın.
Behiye
Güzel.
Behnane
1. İyi huylu kadın.2. Güler yüzlü kdaın.
Beken
Dayanıklı, güçlü.
Belgi
1. Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. 2. Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik.
Belgin
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, açık, anlaşılır, belirgin.
Belik
1. Saç örgüsü. 2. İşaret, iz, nişan, 3. Çok, fazla. 4. Tepe, doruk.
Belin
1. Korku, ürkü. 2. Şaşkınlık, hayret.
Beliz
İşaret, im, iz.
Belkıs
Süleyman Peygamber zamanındaki Saba melikesinin adı.
Belma
Yumuşak, sakin, telaşsız kimse.
Belmen
Çok güzel kadın.
Benay
Ay gibi parlak olan kız.
Benek
1. Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta. 2. Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm.
Benevşe
1. Menekşe. 2. Mor renk.
Bengigül
Sonsuza dek güzel olarak kalacak olan.
Bengühan
Hükümdarlığı sürekli olan.
Bengül
Gül gibi güzelim anlamında kullanılan bir ad.
Benian
Beni anımsa anlamında kullanılan bir ad.
Benice
Sonsuz, ebedî.
Benli
Vücudunda ben bulunan.
Benligül
Vücudunda ben olan güzel.
Bennur
Ben nur gibi parlak ve güzelim anlamında kullanılan bir ad.
Bensu
bk. Bengisu
Berceste
1. Seçilmiş, beğenilmiş. 2. Sanat değeri yüksek anlamlar taşıyan dize.
Bercis
1. Jüpiter gezegeni. 2. Çok süt veren deve.
Berfu
Kar tanesi.
Bergüzar
Anmak için verilen armağan, hatıra, yadigâr.
Beria
Olgunluk ve güzelliğiyle akranlarından üstün olan sevgili, kadın.
Beriye
Salim, kurtulmuş, aklanmış, arı, temiz.
Berkiye
Şimşek gibi, parlak.
Bermude
Nesne, şey.
Berrak
Duru, temiz, aydınlık, açık.
Berrin
Karada yaşayan.
Berşe
Hep, bütün, çok.
Besamet
Güler yüzlülük, şenlik.
Beşgül
Beş tane gül.
Besime
Güler yüzlü, güleç, neşeli kız.
Beşire
1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.
Beste
1. Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin tümü. 2. Bağlanmış, bitiştirilmiş.
Bestegül
Gül demeti.
Betigül
Gül yüzlü güzel.
Betil
bk. Betül
Betül
1. Namuslu, temiz kadın. 2. Allah'ın emri. 3. Hazreti Meryem'in ve Hazreti Fatma'nın lakapları. 4. Ana ağaçtan ayrılıp, ayrı kök salan fidan.
Betülay
Namuslu, iffetli, ay gibi güzel kadun.
Beyaz
1. Kar rengi, ak. 2. Temiz, lekesiz.
Beyhatun
Bey hanımı.
Beylan
bk. Baylan
Beylem
1. Açılmamış pamuk kozası. 2. Çiçek buketi.
Beysun
Kendini bey olarak göster anlamında kullanılan bir ad.
Beyza
Çok beyaz, daha ak çok temiz, lekesiz.
Bezek
1. Süs, ziynet. 2. Bir yapıtı süsleyen motiflerden her biri.
Bezen
Süslen, ziynetlen anlamında kullanılan bir ad.
Bezmiâlem
Dünya meclisi, sohbet toplantısı.
Bidar
Uyanık, uyumayan, uykusuz.
Bidayet
Başlama, başlangıç.
Bige
Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın.
Bigüm
bk. Begüm
Bihan
İyiler, iyi olanlar.
Bihin
En iyi, çok iyi, seçkin.
Bihine
En iyi, çok iyi, seçkin.
Bihter
Daha iyi, en iyi, pek iyi.
Bihterin
En iyi, pek iyi.
Bike
bk. Bige
Bilgecan
Bilgili kimse.
Bilgenur
Bilgili ve aydın kimse.
Bilginur
Bilginin ışığı, bilginin aydınlığı.
Bilgiser
Bilgi ortaya koy anlamında kullanılan bir ad.
Bilgivar
Bilgili, bilen.
Bilgün
bk. Bilgin
Biliş
1. Bilme, anlama, kavrama. 2. Tanıdık.
Billûr
1. Duru, temiz, saydam, tanınmış ve değerli kesme cam, kristal. 2. Parlak, ışıklı.3. Duru.
Bilsev
Bil ve sev anlamında kullanılan bir ad.
Bilsin
Bilsin, tanısın anlamında kullanılan bir ad.
Bingül
Bin tane gül.
Bingün
Bin tane gün.
Binhan
Bin tane han.
Biniz
Binlerce iz.
Binnaz
Çok nazlı, cilveli.
Binzet
Güzel, zarif.
Birben
Yalnızca ben anlamında kullanılan bir ad.
Birbenek
Güzel kadın.
Birçek
Saç, kâkül, zülüf.
Birgen
Yalnızlığa alışmış.
Birgül
Biricik.
Birgün
Bir gün.
Biricik
Tek, eşsiz, çok sevilen, benzeri olmayan.
Birim
Bir tanem, sevdiğim, biriciğim anlamında kullanılan bir ad.
Birke
bk. Birge
Birnaz
Nazlı, cilveli.
Birnur
Parlak, güzel.
Birtane
Biricik.
Birtek
Eşi olmayan, çok sevilen, yegâne.
Bitengül
Açılmış gül gibi güzel olan.
Böğürtlen
Bahçe çitlerinde, yol kıyılarında kendiliğinden yetişen dikenli bir çalı ve bunun tadı mayhoş meyvesi.
Boncuk
Cam, taş, sedef, tahta gibi şeylerden yapılan yuvarlak ve renkli süs tanesi.
Bozçin
Dişi geyik.
Buğday
Tohumu ekmek yapımında kullanılan bitki ve aynı bitkinin başaktan ayrılmış tanesi.
Bugül
Bu, gül kadar güzeldir anlamında kullanılan bir ad.
Buket
Çiçek demeti.
Bülbül
1. Sesinin güzelliğiyle tanınan, Akdeniz ülkelerinde, orman ve bahçelerde yaşayan ötücü kuş. 2. Sesi çok güzel olan kimse.
Büldan
Ülkeler, şehirler, iller.
Bürçin
bk. Burçin
Burcu
1. Güzel koku, ıtır. 2. Sakız ağacının tomurcuğu.
Bürgü
1. Baş örtüsü. 2. Çarşaf, atkı. 3. İnce perde.
Bürran
Keskin, kesici.
Bürümcek
Ham ipekten dokunmuş ince bez.
Buse
Öpücük, öpme, öpüş.
Büşra
Müjde, sevinçli haber.
Büte
Çalılık.