Kız Bebek İsimleri Sözlüğü

Hepsi | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z
76 sonuç bulundu.
R
Rabia
1. Dördüncü. 2. Saatteki salisenin altmışta biri. 3. Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe.
Raciye
1. Rica eden, yalvaran. 2. Umutlu.
Radife
Dinsel inanışa göre kıyamette üfürülecek surun ikincisi.
Radiye
Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
Rafia
Kaldıran, yükselten, destek olan.
Rağbet
1. İstek, arzu. 2. İstekle karşılama.
Ragibe
1. Rağbet eden, isteyen. 2. Bol hediye.
Rahile
Yolcu, sefere çıkan.
Rahime
1. Acıyan, acıyıp esirgeyen, merhametli. 2. Hafif sesli, latif sözlü kız.
Rahiye
Bal arısı.
Rahmiye
Acıyan, merhamet eden.
Rahşende
Parıldayan, parıldayıcı.
Raife
Acıyan, esirgeyen, merhametli.
Raika
Alımlı, güzel, hoş.
Rakibe
Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri.
Rakide
Durgun, sessiz, hareketsiz.
Rakime
Yazılan şey, mektup.
Rakıme
Yazan, çizen.
Ramiye
Fırlatan, atan.
Rana
Güzel, göze hoş görünen.
Raşide
Akıllı, doğru yola giden.
Rasiha
1. Köklü, kök salan 2. Bilgisi çok geniş olan.
Rasime
1. Âdet, eskiden kalma âdet. 2. Tören, merasim.
Rasiye
Büyük dağ.
Ratibe
1. Sıraya koyan, tertipleyen. 2. Görev.
Raufe
Merhametli, acıyan.
Ravza
Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe.
Rayiha
Güzel koku.
Raziye
Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.
Rebia
Bir Arap kavmi adı.
Rebiyye
1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside. 3. Baharla ilgili.
Refah
Bolluk, rahatlık.
Refahet
Bolluk, rahatlık.
Refia
Yüksek, yüce.
Refihe
Bolluk ve rahat içinde yaşayan kimse.
Refika
1. Kadın, eş. 2. Kadın arkadaş.
Refiye
bk. Refia
Reftar
Gidiş, yürüyüş.
Rekine
1. Gururlu, ağırbaşlı. 2. Saygın yüce, yüksek.
Remide
Ürkmüş, korkmuş.
Remziye
İşaretle, simgeyle ilgili, simgeli, simgesel.
Rengin
1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. 3. Süslü.
Renginar
Ateş renginde olan.
Resane
Özlem, hasret.
Reside
Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
Resmigül
Gül biçiminde, gül gibi, gül gibi güzel olan.
Resmiye
1. Devlet tarafından veya devlet adına olan. 2. Alayla, törenle olan. 3. Ciddi.
Revza
bk. Ravza
Reyhan
Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.
Reyya
Güzel koku.
Rezan
bk. Rezzan
Rezzan
Ağır, ağırbaşlı, onurlu kimse.
Rikkat
1. İncelik, naziklik. 2. Sevecenlik, acıma duygusu.
Rindan
Dünya işini hoş görenler, alçak gönüllüler, kalenderler.
Rıfkıye
Yumuşak huylu, yavaş, ağır kimse.
Ruhan
Yanaklar.
Ruhfeza
Ruha canlılık katan.
Ruhinur
Nur yüzlü, aydınlık yüzlü.
Ruhişen
Şen ruhlu, neşeli, canlı kimse.
Ruhiye
Ruhla ilgili,ruha ait.
Ruhsal
Ruhla ilgili olan, ruhi.
Ruhsar
1. Yanak. 2. Yüz, çehre.
Ruhsare
bk. Ruhsar
Ruhsen
Sen cana can katıyorsun anlamında kullanılan bir ad.
Ruhugül
Gül yanaklı.
Ruhunur
Yanakları parlayan.
Rukiye
Büyü, sihir, efsun.
Rüksan
Firdevsi’nin Şahname”sinde geçen, XI. yüzyıl İran efsanevi prensesinin adı.
Rümeysa
1. Küçükköpek Takımyıldızı'nda en büyük yıldızın adı. 2. Oğlunu peygamberimize hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı.
Rüştiye
Erginlikle ilgili, erginliğe ait.
Rüveyda
Yavaş yavaş, adım adım.
Rüveyde
bk. Rüveyda
Rüveyha
İncelik, zariflik.
Rüvide
bk. Rüveyda
Rüya
1. Düş. 2. Hayal, umut.
Ruziye
Gündüze ait, gündüzle ilgili.